Menu
Max_Weber

ВУСИ с отлична оценка и максимална, шестгодишна програмна акредитация на „Национална сигурност“

Висшето училище по сигурност и икономика получи отлична оценка и максимална, шестгодишна програмна акредитация на професионално направление „Национална сигурност“. Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерски съвет на Република България даде обща оценка от 9,07 по десетобалната система и срок на валидност на акредитацията от шест години, съгласно чл.79, ал. 1 от Закона за висшето образование. По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предоставящ високо ниво на учебния процес в съвременна технологична база.

Решението на членовете на Акредитационния съвет на НАОА е от проведено на 10.07.2017 г. заседание (Протокол №12), като в него се определя и капацитета на професионално направление 9.1. Национална сигурност във ВУСИ – Пловдив, както следва: за ОКС „бакалавър“ – 1100 студенти (редовна и задочна форма на обучение); за ОКС „магистър“ – 500 студенти (редовна и задочна форма на обучение). Общо за професионалното направление: 1600 студенти.

Националната агенция за оценяване и акредитация е специализиран държавен орган, създаден към Министерски съвет на Република България, който оценява, акредитира и контролира качеството на дейностите във висшите училища в страната. Наличието на акредитация от НАОА е необходимо условие за легитимността на всеки вуз в България.

Високата оценка на Висшето училище по сигурност и икономика и максималната, шестгодишна програмна акредитация на професионално направление „Национална сигурност“ извеждат вуза сред лидерите в страната. Тя гарантира, че учебната, научноизследователската и художественотворческата дейност на ВУСИ отговаря изцяло на нормативните изисквания. Отличната оценка е извоювана в остра конкуренция с всички университети в България, предлагащи специалности в това направление и е доказателство за далновидността и правилността на решенията на ръководството на вуза.

НАОА е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA и издадената от нея програмна акредитация на професионално направление „Национална сигурност“ на ВУСИ се признава за валидна в целия Европейски съюз.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...