Menu
Max_Weber

ВУСИ разширява сътрудничеството си с чуждестранни университети

Висшето училище по сигурност и икономика продължава да разширява съвместната си дейност с чуждестранни университети. Ректорът на вуза проф. д. п. н. Георги Манолов и зам.-ректора проф. д-р Томо Борисов посетиха Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в град Ниш на университета „Унион – Никола Тесла“ (Сърбия), с който ВУСИ има сключено споразумение за сътрудничество. Те обсъдиха с ръководството на Факултета възможността за обмяна на преподаватели, участието в съвместни проекти, както и организирането на научни конференции и кръгли маси. По време на деловите разговори особено внимание беше отделено на размяната на практически занятия по линия на Студентските съвети на двете висши училища.

„Разполагате с невероятна база, кабинетите ви са перфектно оборудвани и нашите студенти с удоволствие ще посетят лекциите и упражненията, които водят вашите квалифицирани преподаватели“, заяви декана на Факултета проф. д-р Андон Костадинович. Той допълни, че като част от университета „Унион – Никола Тесла“ в Белград ще предложи на ръководството му да подпише договор за сътрудничество с Висшето училище по сигурност и икономика. Така ще затвърдим и ще надградим дългогодишните ни партньорски взаимоотношения, каза проф. Костадинович.

„Оценявам високо вашия професионализъм и желание за съвместно партньорство. Приемаме протегнатата ръка и ще ангажираме академичните си възможности за постигане на целите на  програмите в образователния, научния и професионалния процеси“, заяви ректора на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той беше категоричен, че вратите на вуза са широко отворени за всички, желаещи да получат качествено образование, отговарящо на всички европейски изисквания.

Ръководствата на двата вуза обсъдиха и възможността за съвместно издаване на научни трудове и книги, които ще бъдат от неизменна полза в процеса на обучение и ще повишат неговото качество. В знак на добра воля и потвърждение на желанието за разширяване на сътрудничеството, проф. Манолов подари избрани творби на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“. Научните трудове вече са част от заглавията в библиотеката на вуза в Ниш и са на разположение на преподавателите и студентите му.

Проф. д. п. н. Георги Манолов и проф. д-р Томо Борисов взеха участие в международна научна конференция, която се проведе във Факултета. Темата на дискусията беше „Правни аспекти на сигурността и миграцията и последици от мигрантската криза“. Ректорът на ВУСИ участва с доклад, в който разглежда „Контролираният изборен вот и неговото отражение върху политиката за сигурност в България“. Проф. Манолов анализира някои преки и косвени последици на феномена „търговия с гласове“ върху националната сигурност и стига до извода, че е необходимо реформиране на системата. „Налага се глобално преосмисляне на провежданата политика чрез радикална промяна в подхода на партиите към сигурността, в името на цивилизованата държавност и демократичното развитие на страната“, пише проф. Манолов.

Зам.-ректора на ВУСИ проф. Томо Борисов представи доклад на тема „Оцеляване на полицейските служители при действия в рискови ситуации“. Изложението е съвместна разработка с проф. д-р Ненко Дойков, който е преподавател във вуза. В него двамата автори подчертават, че при изпълнение на законово делегираните им правомощия, полицейските органи попадат в ситуации, които застрашават не само съществуващите обществени отношения, но живота и здравето на самите тях. За това е необходима адекватна защита, която не само ще опази, но и ще позволи на полицаите да приложат най-целесъобразно правомощията си при изпълнение на служебния си дълг.

Доклад за международната научна конференция изпрати и деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ проф. д-р Илин Савов. В него той разглежда „Някои аспекти от нормативната уредба на институтите миграция и реадмисия в Европейския съюз“. Проф. Савов анализира водещите особености от правото и административните регулации, както и ключови документи на ЕС, които регулират миграцията и реадмисията. Всички представени доклади от международната научна конференция са отпечатани в специален сборник.

В края на двудневното посещение, официалната делегация на ВУСИ присъства и на тържествена промоция на абсолвенти от Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в град Ниш. „Приветствам младите хора и им желая много успехи като професионалисти и в живота“, заяви проф. Манолов. Той определи като изключително ползотворни срещите с ръководството на вуза и изрази удовлетворение от набелязаните механизми за действие, както и от постигнатите двустранни договорености.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...