Menu
Max_Weber

Деканът на УНЦ „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ проф. Илин Савов на открита лекция в ПУ „Паисий Хилендарски“

Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов беше специален гост на открита лекция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Той говори пред студенти и бизнес организации за трафичните данни, в контекста на сигурността във виртуалния свят.

В презентацията си проф. Савов обърна внимание на нормативната основа, регламентираща получаване на информация при разследване на престъпления и защита на националната сигурност. В България това започва с приемането на Закона за електронните съобщения през 2007 година. „Доказателствената стойност на трафичните данни постоянно нараства заради по-големите възможности на техническите комуникационни средства за определяне параметрите на предаваните съобщения“, заяви проф. Савов. Той подробно разясни каква информация могат да събират и обработват мобилните оператори, спазвайки изискванията за конфиденциалност. Експертът по сигурност подчерта, че достъпът до трафични данни става с разрешение от председателя на районния съд и след заявление от оторизираните служби, посочващи конкретните мотиви за искането.
   
В откритата лекция проф. Савов направи сравнителен анализ на процедурите за контрол на трафичните данни и тяхната поверителност в някои от развитите европейски държави, даде примери с Австралия и Русия. Като очерта приликите и някои различия в отделните нормативни уредби, проф. Савов достига до няколко ключови заключения. Първото е, че получаването и анализа на трафичните данни от комуникациите позволяват да се създаде профил на човека и неговият начин на живот, включващ информация за здравето му, политическите и религиозни възгледи и т.н. Вторият основен момент е, че колкото повече информация се разкрива, толкова по-пълен става конкретния модел. Проф. Савов стига до извода, че е необходимо да се установят механизми за независим контрол. Само така ще се осигури прозрачност и отчетност на държавната система за контрол на комуникациите.
   
Безпристрастният и задълбочен анализ на разглежданата тема, както и достъпният език, на който тя беше представена, предизвикаха огромен успех на откритата лекция на проф. Илин Савов. Тя за пореден път доказа пред академичната общност изключителният професионализъм и висока експертност на преподавателите на Висшето училище по сигурност и икономика.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...