Menu
Max_Weber

Ниска безработица сред завършилите „Икономика“ във ВУСИ

Процентът на официално регистрираните безработни сред завършилите професионално направление „Икономика“ във Висшето училище по сигурност и икономика е чувствително под средния за страната. Това показват данните на Рейтинговата система за 2017 г., която се базира на информация за предходните пет години от Националния осигурителен институт и АдминУни. Само 3,82% от успешно дипломираните студенти от направлението са били без работа през 2017 г.

ВУСИ подобрява позицията си спрямо 2016 г., когато регистрираните безработни от „Икономика“ са били 4,79%. Сравнителният анализ на данните, публикувани в официалния сайт на Рейтинговата система на висшите училища в България показва, че през 2017 г. вузът записва най-доброто си постижение по този показател. Докато през 2012 г. безработните, завършилите професионалното направление, са били 6,68%, то през 2017 г. техният дял е намалял чувствително до 3,82 на сто. Това се дължи на подобрената връзка между ВУСИ и пазара на труда, което пък е следствие от предприетата политика от ръководството на вуза за скъсяване на дистанцията между висшето образование и работодателите.

Съществен ръст бележи индикаторът за „Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание“. Докато през 2016 г. работещите на позиция, изискваща висше образование, сред осигурените лица, завършили „Икономика“ във ВУСИ са били 13,91%, то през 2017 г. те вече са 15,29 на сто. Същото е положението и с индикатора за „Приложение на придобитото висше образование“ – от 13,91% през 2016 г., през 2017 г. нараства до 15,29%.
   
Осигурителният доход на завършилите професионалното направление е 797 лв. 31 ст., сочат данните от НОИ и АдминУни. От 2012 г. той расте неизменно с всяка изминалата година, показвайки устойчива тенденция за увеличаване и достига връх за последните 5 години.
   
Облагаемият доход на дипломираните студенти от „Икономика“ на ВУСИ също нараства. От 625 лв. 24 ст. през 2015 г., достига 1254 лв. 63 ст. през 2017 г. По този показател Висшето училище по сигурност и икономика е лидер сред вузовете в Пловдив и региона.
   
Увеличава се и делът на осигурените лица, завършили професионалното направление във вуза и работещи на позиция, която изисква висше образование. От 11,05 пункта през 2016 г. достига 13,07 пункта през 2017 г. Делът е пресметнат от дипломиралите се през последните пет години, чийто работодател е регистриран в района на планиране, в който се намира ВУСИ, уточняват съставителите на Рейтинговата система.
   
В Рейтинговата система на висшите училища в България е отразена и отличната институционална акредитация, която вузът получи през 2017 г. Оценката, която Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет даде е 9,01 и е за максимален, 6-годишен период от време, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование. По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предлагащ качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...