Menu
Max_Weber

Студентите от „Администрация и управление“ на ВУСИ са на престижното второ място в Пловдивския регион по среден месечен облагаем доход

Успешно дипломираните студенти от професионално направление (ПН) „Администрация и управление“ на Висшето училище по сигурност и икономика са на престижното второ място в Пловдив и региона по среден месечен облагаем доход. Това показва Рейтинговата система на вузовете за 2017 година. Информацията се базира на данни от Националния осигурителен институт и АдминУни за завършилите съответното ПН през предходните пет години.

Облагаемият доход на дипломираните студенти нараства устойчиво през последните години и се увеличава неизменно, като през 2015 г. е бил 765 лв. 92 ст., през следващата година вече е 824 лв. 26 ст., за да достигне 898 лв. 49 ст. през 2017 година. По този индикатор вузът изпреварва с почти 30 лв. следващия в класацията и е сред регионалните лидери.
   
Стабилна е и тенденцията за по-голям осигурителен доход на завършилите „Администрация и управление“ на Висшето училище по сигурност и икономика. Информацията от Рейтинговата система показва, че от 2012 година до момента средният месечен осигурителен доход на дипломираните в съответното ПН бележи съществен ръст. Възходящият тренд се изразява в следните стойности: 2012 г. – 651 лв. 97 ст.; 2013 г. – 691 лв. 58 ст.; 2014 г. – 711 лв. 33 ст.; 2015 г. – 773 лв. 05 ст.; 2016 г. – 825 лв. 59 ст.; 2017 г. – 871 лв. 61ст.
   
Реализацията на пазара на труда на завършилите студенти е много добра, а безработицата е изключително ниска. Процентът на официално регистрираните без работа от ПН „Администрация и управление“ през предходните 5 години по данни от НОИ и АдминУни е много по-нисък от средния за страната. Само 3,17% са били безработните през 2017 г., като и по този показател ВУСИ подобрява позициите си през годините, както следва: 2012 г. – 6,24%; 2013 г. – 5,76%; 2014 г. – 5,05%; 2015 г. – 4,94%; 2016 г. – 3,65%; 2017 г – 3,17%.  По този индикатор студентите на Висшето училище по сигурност и икономика са в по-добра позиция спрямо средният процент на официално регистрираните безработни за страната от професионалното направление, който е 3,34%.
   
Обобщените данни от Рейтинговата система на вузовете в България за 2017 година за професионално направление „Администрация и управление“ показват устойчивост на индикаторите в частта „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“. Почти всички подобряват позициите си спрямо 2016 година, което говори за интерес на младите хора към предлаганите от вузовете в страната специалности в ПН и желанието на фирмите да наемат квалифицирани специалисти, които да администрират и ръководят различни управленски процеси.

Информацията от Рейтинговата система показва, че Висшето училище по сигурност и икономика продължава възходящото си развитие и предлага на студентите модерно обучение, квалифицирани преподаватели и успешна реализация на конкурентния пазар на труда.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...