Menu
Max_Weber

Изпълняващият длъжността ректор на ВУСИ проф. Илин Савов на кръгла маса в Академията на МВР под патронажа на министъра на вътрешните работи Валентин Радев

Изпълняващият длъжността ректор на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов взе участие в кръгла маса на тема: „Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността и обществения ред“, която се проведе под патронажа на министъра на вътрешните работи Валентин Радев. Събитието се състоя в Академията на МВР, с която ВУСИ има подписан дългогодишен договор за сътрудничество.

На срещата присъстваха: инж. д-р Милко Бернер – заместник-министър на вътрешните работи; Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната; Ангелина Ламбрева – директор на дирекция „Висше образование“ – МОН; Георги Кръстев – съветник на министър-председателя на Република България.

Сред участниците в кръглата маса бяха: председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф. д-р Любен Тотев; ректорите на водещи университети, акредитирани в професионално направление „Национална сигурност“; председателят на ДАНС Димитър Георгиев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ генерал-майор Драгомир Димитров, и. ф. началник на НСО полковник Росен Тодоров, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Христо Терзийски, директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Ивайло Спиридонов, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Светлан Кичиков, директорът на Столична дирекция на вътрешните работи старши комисар Ивайло Иванов.
   
В своята презентация проф. д-р Илин Савов подробно разясни образователните и научните дейности на ВУСИ, свързани с подготовката на висококвалифицирани кадри за МВР и службите за сигурност, като подчерта отличната институционална и програмна акредитации, които вуза получи. „Подготовката на нашите студенти се извършва от водещи в областта професионалисти на базата на актуализирани учебни планове и доказателство за това са перфектните оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация. Освен това ръководството на вуза е в непрекъснат диалог със структурите на МВР, регулярно се провеждат срещи и консултации, за да сме наясно с изискванията към бъдещите специалисти“, заяви проф. Савов. Той допълни, дипломираните студенти имат теоретични знания и практически умения, които им помагат за безпроблемното започване на работа и последващо бързо приспособяване към изменящите се условия в сферата на сигурността. „ВУСИ е най-младото висше училище, което обучава кадри в сферата на националната сигурност в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, но вече има натрупан обществен авторитет. Работим изключително ползотворно с местните власти и продължаваме да развиваме социалната ни политика, която е уникална в сферата на частното висше образование“, подчерта проф. Савов. Той изтъкна дългогодишното партньорство с Академията на МВР и предложи то да се задълбочи, като студентите на ВУСИ да могат да използват тактическия полигон на университета за практико-приложни занятия. Службите за сигурност в България могат да разчитат на нашите студенти от направление „Национална сигурност“, които могат да бъдат полезни в процеса на противодействие на тероризма, престъпността и охраната на обществения ред, каза в заключение проф. Савов.

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев се включи в дискусиите, като изтъкна приоритетното място на образованието в ценностната система на българския народ. Той подчерта, че подготовката на кадри трябва да бъде пълноценна и да гарантира професионалната реализация. Министърът се обърна към участниците в кръглата маса с апел да обединят усилия и да постигнат консенсус за изграждане на съвременна и перспективна система за специалисти в сферата на сигурността.
   
Всички участници в срещата се съгласиха с необходимостта от редовно провеждане на подобни форуми. Те бяха категорични, че обмяната на опит, мнения и информация за приоритетите пред вузовете, както и динамично променящата се среда за сигурност в света и региона, са предпоставки за по-задълбочено и тясно сътрудничество между всички отговорни институции и университети, подготвящи кадри в областта на националната сигурност и обществения ред.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...