Menu
Max_Weber

Проф. Илин Савов и проф. Томо Борисов на специализиран семинар за сигурността

Изпълняващият длъжността „ректор“ на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов и зам.-ректора проф. д-р Томо Борисов взеха участие на работен семинар на тема „Изграждане на способности в областта на сигурността“.

Форумът беше организиран от алумни асоциацията „Джордж Маршал Клуб – България“, съвместно с Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“, Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR CoE), и с подкрепата на Съвета по сигурността към Министерски съвет.

По време на семинара повече от 40 представители от национални и международни институции, научни среди и експерти дискутираха въпроси, свързани с изграждането на способности в областта на сигурността в контекста на актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България. Изнесените доклади и задълбочените анализи на реалните предизвикателства в сферата на сигурността допринесоха за провеждане на задълбочена дискусия, като бяха споделени и добри практики при разработването на стратегически документи и тяхното въвеждане в изпълнение от държавите-членки на НАТО и ЕС. Взаимодействието между правителство, академичните среди, отбранителната индустрия и изискванията на военния компонент бяха представени като ключов фактор в процеса по придобиване на отбранителни способности.

Проф. Савов и проф. Борисов проведоха ползотворни срещи с водещи лектори и експерти, като акцентираха върху необходимостта националната сигурност да се разглежда не само в регионален мащаб, а и в контекста на членството на България в НАТО и Европейския съюз. Преподавателите на ВУСИ подчертаха, че за повишаване нивото на сигурността в страната е необходимо единно разбиране на проблемите и полагане на общи усилия от всички нива. Проф. Савов и проф. Борисов изтъкнаха приноса на Висшето училище по сигурност и икономика за подготовката на кадри за различни секторни политики, в т.ч. киберсигурност и кибертероризъм, информационна и корпоративна сигурност, противодействие на тероризма, международна сигурност и т.н.

Обобщените резултати от проведените дискусии в рамките на работния семинар ще бъдат предоставени на вниманието на секретаря на Съвета по сигурността към Министерски съвет на Република България.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...