Menu
Max_Weber

ВУСИ се радва на огромен интерес на „Кандидатстудентска борса 2019“

Висшето училище по сигурност и икономика се радва на огромен интерес на „Кандидатстудентска борса 2019“. Отличните  акредитационни оценки, високите позиции в Рейтинговата система на вузовете, новите атрактивни специалности и изключително достъпните такси привличат всички, които искат да получат перфектни теоретични и практически умения, които да им гарантират безпроблемна реализация след дипломиране.

Пред щанда на ВУСИ винаги има хора, които искат от първа ръка да получат информация за начините за кандидатстване и обучение във вуза. Учениците и техните родители подробно разпитват за материалната база, преподавателите и специалностите. На всичките им въпроси представителите на ВУСИ дават изчерпателни отговори, обясняват подробно преимуществата на това да си студент във вуза и разказват за многобройните инициативи на ръководството, изцяло съобразени с академизма и изискванията на работодателите.
 
Заради нестихващият интерес и неспиращите запитвания от различни райони на България, ръководството взе решение Висшето училище по сигурност и икономика да участва със свой щанд във всички големи областни градове. Искаме да отговорим коректно на нарастващия обществен интерес към вуза, затова ще бъдем на разположение, заявиха от Кандидатстудентския център на ВУСИ. Оттам напомнят, че всички желаещи могат да получат актуална информация за отличните оценки от институционалната и програмните акредитации, които наредиха вуза сред водещите не само в Пловдив и региона, но и в цялата страна; за социално-битовите условия; за безпроблемната реализация след дипломиране и т.н. На щандовете винаги има и студенти, които вече се обучават във ВУСИ и споделят личния си опит и впечатления. Те разказват както за специалностите и високото ниво на преподавателите, така и за различните инициативи на Студентския съвет и активния живот, който водят младите хора във вуза.

ВУСИ предлага бакалавърски и магистърски програми за обучение в изключително атрактивните и модерни професионални направления „Национална сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“.

Ето и новите перспективни специалности за учебната 2019/2020 година:

Образователно-квалификационна степен „бакалавър“

I. Професионално направление „Администрация и управление“:
1. „Мениджмънт на социалната дейност“

II. Професионално направление „Икономика“:
1. „Международен бизнес“
2. „Маркетинг“

III. Професионално направление „Национална сигурност“
1. „Корпоративна сигурност“
2. „Киберсигурност“

Образователно-квалификационна степен „магистър“

I. Професионално направление „Администрация и управление“:
1. „Социално предприемачество“
2. „Европейска администрация и управление на проекти“
3. „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“
4. „Управление на алтернативните видове туризъм“
5. „Мениджмънт на балнео- и СПА туризма“
6. „Управление, политика и бизнес“

II. Професионално направление „Икономика“:
1. „Валутен, митнически и данъчен контрол“
2. „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“
3. „Кръгова икономика“
4. „Икономика на туризма“

III. Професионално направление „Национална сигурност“
1. „Индустриални отношения и сигурност“
2. „Регионална защита на населението и критичната инфраструктура“
3. „Корпоративна сигурност“
4. „Сигурност в туризма“
5. „Защита на информацията“
6. „Митническо разузнаване и разследване“
7. „Информационна сигурност“

ВУСИ получи програмни акредитации на докторски програми за „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Антитероризъм“ (Организация и управление на антитерористичната дейност). По този начин вузът вече предлага и третата образователна и научна степен „доктор“ в системата на висшето образование в България. Тя може да се защити след придобита степен „магистър“, като обучението се осъществява по научни специалности.

Подробна информация можете да получите по време на представянето на Висшето училище по сигурност и икономика в отделните градове на „Кандидатстудентска борса 2019“, както и непрекъснато на тел. 032/260-974. Посетете сайта на ВУСИ на адрес: https://www.vusi.bg, за да следите новините и събитията във вуза в реално време.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...