Menu
Max_Weber

ВУСИ се изкачва в Рейтинговата система на висшите училища за 2015 г.

Висшето училище по сигурност и икономика върви уверено нагоре в Рейтинговата система на вузовете за 2015 г. В актуалното й издание се сравняват 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. ВУСИ, като правоприемник на Колежа по икономика и администрация, е включен в две професионални направления – „Администрация и управление” и „Икономика”.

Продължава...

Честване на годишнина от създаването на КИА, чийто правоприемник е Висшето училище по сигурност и икономика

С изискано тържество беше отбелязана годишнина от създаването на КИА, чийто правоприемник е Висшето училище по сигурност и икономика. На 4 ноември 2003 година е обнародвано в бр. 97 на „Държавен вестник” решението на 39-ото Народно събрание за създаването на Колеж по икономика и администрация – Пловдив. За изключително кратко време КИА успява да се утвърди като образователна институция, за която определението „най-бързо развиваща се” важи с пълна сила. Хиляди студенти предпочитат модерното европейско обучение, съчетано с гъвкави учебни планове, което дава Колежа. Работодателите от своя страна ценят изключително високо придобитите практически умения на младите хора.

Продължава...

„Държавен вестник” обнародва решението за преобразуване на КИА във Висше училище по сигурност и икономика

„Държавен вестник” обнародва решението за преобразуване на КИА в частно специализирано Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана в брой 38 от 26 май 2015 г. на официалното издание на Република България.

Продължава...

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще подготвя специалисти с висше образование в квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” от професионалните направления „Национална сигурност”, „Администрация и управление” и „Икономика”. По този начин ВУСИ стана първото и единствено училище в Пловдивска област, готвещо кадри за системата на националната сигурност, полицията, охранителната дейност, фирмената сигурност и др.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...