Menu
Max_Weber

Образование

За 15-и пореден път ВУСИ откри новата академична година

С тържествена церемония Висшето училище по сигурност и икономика откри учебната 2018/2019 година. Ректорът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов приветства академичната общност и подчерта, че за 15 години от своето съществуване вузът се е утвърдил сред най-динамично развиващите се в България.

ВУСИ си сътрудничи с водещ световен производител на технологични интелигентни системи

Висшето училище по сигурност и икономика сключи споразумение за сътрудничество с Dahua Technology. Компанията е водещ световен производител на системи за видеонаблюдение и има присъствие в над 180 държави.

ВУСИ сключи договор за сътрудничество с Митница Пловдив

Висшето училище по сигурност и икономика сключи договор за сътрудничество с Митница Пловдив. Целта е установяване на трайно съвместно партньорство между науката и образованието от една страна, и бизнеса от друга.

ВУСИ получи програмни акредитации на докторски програми за „Национална сигурност“

Висшето училище по сигурност и икономика получи програмни акредитации на две докторски програми от професионално направление 9.1 „Национална сигурност“. Решението е от 09.07.2018 г. (Протокол № 14) на Постоянната комисия по социални и правни науки на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Авторитетното електронно издание на “Труд” с публикация за президента на ВУСИ проф. Георги Манолов

Авторитетното електронно издание на “Труд” с публикация за президента на ВУСИ проф. Георги Манолов

ВУСИ с пълен набор от отлични акредитационни оценки

Висшето училище по сигурност и икономика получи само отлични оценки след проведените акредитационни процедури от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България. По този начин ВУСИ се нареди сред малкото университети в страната, които имат единствено отлични оценки и максимални, шестгодишни, срокове на валидност на акредитациите в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО).

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...