Menu
Max_Weber

Комисар Мария Габриел: Адаптирането ни към скоростта на цифровата трансформация е едно от най-трудните предизвикателства

Адаптирането на европейското общество и икономика към скоростта на цифровата трансформация е едно от най-трудните предизвикателства, пред които са изправени създателите на политики. Това заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на ключовата конференция в Брюксел „Оформяне на политиката в областта на конкуренцията в ерата на цифровизацията", в която представи водещите тенденции в цифровата революция и предизвикателствата пред ЕС.

"Ако илюстрираме ситуацията с флот от плавателни съдове, то ние сме изправени пред възможността за буря. Силният вятър за някои е шанс да плават по-бързо, но за други носи рискове от потъване. Затова е важно наличието на правилно оборудване и необходимите умения, за да не остане никой зад борда. А отговорността на екипа от капитани е да приложи правилната стратегия и да държи уверено посоката", обясни тя.

Подчертавайки значението на политиката в областта на конкуренцията за всяка индустриална революция, комисарят наблегна на четири аспекта на единния цифров пазар, които изискват специално внимание от страна на вземащите решения, индустрията, гражданското общество. На първо място Мария Габриел отбеляза, че повече от всякога цифровата трансформация засяга всички измерения на обществото и икономиката.

Днес е трудно да посочим област, която не е засегната от цифровизацията. Според нея независимо дали водим телефонни разговори, купуваме или продаваме, учим или пътуваме, търсим работа, ние имаме достъп до информация, до свързаност. Ето защо трябва да сме готови да действаме така, че всички граждани и предприятия да могат да овладеят тази трансформация и да се възползват от предлаганите възможности.

Повишената уязвимост и рисковете за сигурността са друг аспект. Комисарят допълни, че в една все по-конфликтна геополитическа среда, въпросът за суверенитета и стратегическата автономност ще заема все по-централно място в европейските политики. Европа не може да разчита на ненадеждни участници в технологиите, свързани с критичната инфраструктура и затова е важно да реализираме стратегиите за изкуствения интелект, създаването на европейски суперкомпютър, повишена киберсигурност на ЕС.

Според Мария Габриел, най-важният аспект са инвестициите в хората. Нужна е постоянна подкрепа за европейците в цифровия преход, като отчитаме възможния мащаб на промените в условията на труд и заетостта. „Трябва да гарантираме, че гражданите са подготвени да се възползват от цифровите предимства, да ги защитим от новите рискове на цифровия живот и да се противопоставим на цифровото разделение. Цифровото образование в дългосрочен план следва да бъде приоритет“, посочи тя.

Не на последно място комисарят привлече вниманието върху позицията на Европа в нововъзникващите глобални цифрови екосистеми. Според нея тази позиция далеч не е задоволителна (повечето се управляват от американски и китайски технологични гиганти), а сред 200-те най-големи дружества например само 8 са от ЕС.

Ето защо Мария Габриел настоя на това, че Европа трябва да прояви решимост и да направи необходимото, за да се гарантира, че европейските цифрови екосистеми ще си възвърнат технологичната мощ и ще се мобилизират необходимите политически инструменти, за да стане това реалност. „Не съществува предизвикателство, което Европа да не може да посрещне, ако европейските лидери и граждани са решени да се справят с тях. Нашите последни резултати в областта на отбраната, инвестициите или конкуренцията показват, че гъвкавостта на Европа за предприемане на дълбоки реформи и решителни действия остава непокътната и стабилна, ако сравняваме в световен план. По отношение на цифровите технологии, ЕС има възможност да изгради подход, различен от всички останали и основан на ценности, в който човекът управлява процесите“, завърши българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.
 
Източник: Отдел "Преса и медии", Представителство на ЕК в България

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...