Menu
Max_Weber

Д-р Антония Първанова подписа Хартата за цифровите права

Д-р Антония Първанова подписа Хартата за цифровите права и се присъедини към кампанията, която насърчава прозрачността, достъпа до документи и възможността гражданите да участват в законодателния процес в ЕС. 

Подписалите хартата се задължават да защитават неограничения достъп до интернет и онлайн услуги, да стимулират прилагането на свободен софтуер, да не подкрепят неконтролирани мерки за наблюдение и др.

Ето и хартата:

ХАРТА

Ще се противопоставям на мeрки, премахващи възможността да бъдат вземани решения по въпроси, които засягат основните права на европейските граждани от съдебната власт или демократично избрани политици, включително, но не ограничаващи се до всяка от точките по-долу.

1. Ще насърчавам прозрачността, достъпа до документи и гражданското участие

Ще подкрепям предложения, които целят да увеличат до максимум прозрачността и да дадат възможност на гражданите да участват в законодателния процес на ЕС чрез по-добър достъп до документи (включително консултации) на всички европейски езици. Ще подкрепям мерки, които насърчават предоставянето на правителствени данни на гражданите, както и използването на отворени формати и отворени стандарти в управлението.

2. Ще подкрепям защитата на личните данни и законодателството за неприкосновеността на личния живот

3. Ще защитавам неограничения достъп до Интернет и онлайн услуги

4 . Ще насърчавам актуализацията на законодателството за авторското право

5. Няма да подкрепям безразборни, неконтролирани мерки за наблюдение

6. Ще насърчавам онлайн анонимността и криптирането

7. Няма да подкрепям частно правоприлагане извън принципите на правовата държава

8. Ще подкрепям експортен контрол на технологиите за наблюдение и цензура

9. Ще защитавам принципа за диалог с всички заинтересовани страни

10. Ще насърчавам свободния софтуер (софтуер с отворен код )

Източник: Пресцентър НДСВ

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...