Menu
Max_Weber

Народните представители гласуваха преференцията при изборите за европарламент да е 5 процента от всички гласували за съответната листа

Народните представители гласуваха на второ четене текстове от Изборния кодекс, според които преференцията при изборите за европарламент да е 5 процента от всички гласували за съответната листа. Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Решено беше от избирателните списъци да се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз. Те се вписват отново в избирателния списък по тяхно искане до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописват в изборния ден – от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност, решение или удостоверение от кмета или кметския наместник. Те трябва да представят и декларация по образец, че са живели най-малко през последните три месеца в България или в друга държава – членка на Европейския съюз; не са гласували в същите избори за членове на ЕП - в случаите, когато искането се прави, след като изборният период, определен от Съвета на Европейския съюз, е започнал; няма да гласуват на друго място в същите избори за членове на ЕП. Определени бяха и правилата за вписване и дописване в списъците на български граждани, които живеят в друга държава - членка на ЕС. Решено беше подписката за регистриране на независим кандидат за член на ЕП от България да е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.


Парламентът прие уседналост от 6 месеца при избор на органи на местна власт. Депутатите решиха право да бъдат избирани за общински съветници и кметове да имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели в съответното населено място най-малко през последните 6 месеца. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава - член на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин. Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, гласува също парламентът. Всеки гражданин на държава - член на Европейския съюз, който не е български гражданин, може да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.


Народните предсатвители решиха да няма парламентарен контрол на 21 февруари 2014 г. Те обсъждат на второ четене проекта на нов Изборен кодекс. Те решиха да удължат заседанието си до окончателно гласуване на текстовете.


Източник: Пресцентър Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...