Menu
Max_Weber

РБ иска сезиране на КС за проверка на изборния резултат

Реформаторският блок внесе искане до Президента, НС, МС, ВКС, ВАС и Главния прокурор за сезиране на Конституционния съд за незаконност на изборните резултати. Лидерите на петте партии от Реформаторския блок и проф. Тодор Танев от Гражданския съвет на РБ подписаха искането за оспорване законността на избора на 17-ти член на Европейския парламент. Реформаторите искат Конституционният съд да се произнесе по законността на избора на базата на повторно преброяване на бюлетините. 

На основание чл. 394 ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 150 от Конституцията на Република България, Реформаторският блок иска Президентът да упражни правото си на инициатива и да сезира КС за законността на 17-тия мандат от избора на членове на ЕП от България, който беше определен с Решение № 562 – ЕП от 28.05.2014 на ЦИК, се казва още във внесеното днес следобед искане.
 
Основанията на РБ за искането са нарушения на Конституцията и на действащия Изборен кодекс, както и редицата сигнали за нарушения, сред които реформаторите описват следните:

"1. Откриване на изборния ден и провеждането на изборите при непълен състав на секционните избирателни комисии (СИК), както и участие в състава на секционните комисии на хора, които нямат право да бъдат членове на комисиите;
2. Лоша организация, грешки в работата и неподготвеност на избирателните комисии, недостатъци на изборните книжа, които водят до опорочаване на волята на избирателите – развалени копирни машини, свършили тонери; липса на обучение на членовете на СИК;
3. Гласуване в чужбина, извършено в противоречие с правилата на ИК
4. Купуване на гласове в изборния процес в редица райони и избирателни секции – данни за събиране на лични документи и лични данни, видно от редица тв предавания, излъчени в изборния ден;
5. Контролиран вот чрез множеството регистрирани наблюдатели с неясна цел, което води до ограничаване свободата на волеизявлението на избирателя;
6. Контролиран корпоративен вот;
7. Недопускане на представители на партии/ коалиции в секции поради формални прчини, поради което се възпрепятства непосредствения контрол върху изборния процес;
8. Отказ от предоставяне на копие на секционни протоколи или отказ на предоставяне на копие от приложенията на секционните протоколи;
9. Ненавременно произнасяне или отказ от произнасяне на СИК и/или РИК по отношение отказ за преброяване на преференциални гласове за водачи на листи; самият факт на неправилно преброяване на преференциите е съществено нарушение на изборните правила, допуснато от избирателните комисии и непосредствено влияещо върху справедливостта и прозрачността на избирателния процес. ЦИК отказват повторно преброяване с аргумент, че няма съществено несъответствие в резултатите, което е абсолютно  невярно заключение. Масово в секционни комисии се разпространява и приема становището, че преференциите за водача не се брояли, което е в противоречие с решение № 398-ЕП на ЦИК. С последното решение не само СИК не са се съобразили, но и РИК, до които Реформаторскит блок е подал съответните жалби устно и писмено в изборната нощ и непосредствено след нея; Повторното преброяване, което изискваше справедливостта и правилното отчитане волята на избирателя, беше отказано по неясни съображения.
10. Достъпът на избирателите до секциите е ограничаван най-вече на лица с увреждания;
11. Не са взети мерки за запазване на тайната на вота – това се наблюдава при откъсване на отрязъка от бюлетината, която е сгъната неправилно, както и в секции секции с прозорци в тъмната стаичка и пряка видимост към действията на избирателя;
12. Грешки в генералното преброяване – води до неточно определяне на изборния резултат и прави избора на член на Европейския Парламент, за който е определен последният 17-ти мандат, незаконосъобразен; и др.;
13. Протоколи от секции съдържащи данни, че всички избиратели в тези секции са гласували само и единствено за една и същата политическа партия;
14. Протоколи от секции с неточни данни.“
В искането на РБ се цитират и редица  сигнали от неправителствени организации, които са били наблюдатели на изборния процес. „Масовото нарушаване на закона при броенето и отразяването в протоколите на гласовете за водачите на листите е довело и до сериозни нарушения при броенето и отразяването в протоколите на гласовете за партии, коалиции и инициативни комитети“, пише в искането на РБ. Това сериозно рефлектира върху изборния резултат и се явява съществен порок.  ЦИК  се базира на погрешни данни при преброяването и неправилно разпределя мандатите по партии и кандидати, сочи искането до Президента.
 
РБ посочва и над 120 секции с непреброени гласове, които въпреки редица Решение на ЦИК по жалби на РБ, не са били коригирани, което нарушение само по себе си е основание за постановяване незаконосъобразност на резултатите. „В настоящия случай неправилното броене и по-точно липсата на броене е в разрез, както с ИК, така и с Решение 398-ЕП/17.05.2014г. на ЦИК. Този факт следва да възпрепятства постановяване на окончателните резлутати преди да е направена съответната проверка или повторно гласуване", считат още от Блока.

Спорежд искането им, ЦИК не е осъществила адекватен контрол по прилагането на изборното законодателство и въпреки сигналите за нарушения не е указано на нито една РИК да извърши повторно преброяване на бюлетини, за да се провери дали наистина има секции, в които преференции за водачите на листи не са броени“.

„Ясно е, че несъответствието може да бъде открито само при повторно преброяване, а ЦИК изискват доказателства за несъответствието, за да възложат преброяването. Това е омагьсан кръг, чийто последствия са катастрофални за вменените на новоизбраната ЦИК функции да осигурят точно, вярно и справедливо отразяване на резултата от проведените избори“, подчертава в документа Реформаторският блок.

Според реформаторите, изборният процес е протекъл в нарушение на основополагащите демократични конституционни принципи относими към избирателното право, поради което КС следва да обяви изборът на член на ЕП, за който е определен 17-тият мандат, за незаконен.

Реформаторите настояват КС да провери правилното отразяване на преференциалния вот, за да се коригира при необходимост решението за обявяване на имената на избраните членове на ЕП. Те настояват да бъде възложено на ЦИК да извърши ново определяне на изборния резултат след като се съобрази с решението на Конституционния съд за ново преброяване на бюлетините и преразпределяне на 17-тия мандат.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...