Menu
Max_Weber

АТАКА внесе сигнал в Сметната палата за дарителите на Бареков

Сигналът е внесен до главния прокурор Сотир ЦацаровНародният представител от АТАКА  Миглена Александрова внесе сигнал в Сметната палата за нарушения при отчитане на дарителите на ПП „България без цензцура”, съобщиха от пресцентъра на националистите. Сигналът е във връзка със серия от закононарушения, видни от публикувания отчет за дарителите за предизборната кампания на ББЦ.

Видно от публичния регистър, воден от Сметната палата, коалицията е извършила редица сериозни закононарушения описани, като следва:

1. Според изричната разпоредба на чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, то представя декларация по образец за произход на дарените средства. Според Постановление на Министерски съвет № 249 от 31.10.2014 г. минималната работна заплата в страната е 340.00 лева. С оглед на изложеното, всяко дарение с надхъврлящ общ размер от 340.00 лева, следва да се декларира и тази декларация да се представи ведно с отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банкова сметка (чл. 159, ал. 2, във вр. с чл. 159, ал.1 ИК). Според изложеното до тук дарителите: Албена Георгиева Димитрова, Александрина Венциславова Темелкова, Александър Валентинов Димитров, Александър Димитров Димитров, Александър Тонев Милушев, Ангел Ангелов Стоянов, Ангел Иванов Иванов, Ангел Тодоров Сотиров, Андрей Иванов Раков, Андрей Николов Нешев, Анна Величкова Такова, Анна Стефанова Георгиева, Антоанета Евтимова Колчанова – Тошева, Антон Ненчев Антонов, Антония Рускова Георгиева, Асен Илчев Точев, Асен Стоянов Бодуков, Асения Кирилова Асенова, Аспарух Димитров Димитров, Ася Иванова Аспарухова, Божидар Даниелов Кисьов, Бонка Илиева Димитрова, Боряна Николаева Павлова, Валентина Христова Боцевска, Валери Иванов Христов, Валя Христова Драганова, Ванцета Георгиева Тушева, Васил Ангелов Мечкаров, Велислава Огнянова Тодорова, Велко Стоянов Велев, Венчо Данов Кръстев, Верка Василева Божкова, Вероника Ганчева Илиева, Вероника Христова Христова, Весела Кирилова Александрова, Веселин Тонев Милушев и др. или общо 168 души, посочени в отчета не са представили исканата по закон декларация и същата липсва в отчета, публикуван на официалния сайт на Сметната палата.2. Според категоричната разпоредба на чл. 154, ал. 4 от ИК всички приходи и разходи, свързани с предизборните кампании на стойност над 1000 лева, се извършват по банков път, а според чл. 159, ал.1 от ИК, към отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания трябва да е задължително придружен с извлечение от банковата сметка на коалицията или партията. Видно е от публичния регистър към Сметната палата, че липсват извлечения от банкови сметки, както и по никакъв начин не е видно, че сумите, надхвърлящи 1000 лева, са преведени по банков път. От описаните по-горе 168 дарения с неясен произход на средствата 96 от тях са за суми, надхвърлящи 1000 лева.3. В следствие на многобройни сигнали от граждани и серия от журналистически разследвания /приложени като доказателства/, разпространени чрез почти всички медии имаме основание да твърдим, че описаната по-горе коалиция е злоупотребила с лични данни и е вписала като фиктивни дарители в отчета си лица, които не са участвали в дарителската кампания.

В тази връзка АТАКА моли за проверка и да упражняване на правомощията, с които разполага Сметната палата с оглед на описаните по-горе закононарушения. С искането си патриотите иска и налагане в предвидените в Избирателния кодекс санкции на виновните длъжностни лица, нарушили разпоредбата на чл.170 от ИК. В съответствие с разпоредбата на чл. 154, ал. 4 от ИК, Сметната палата да извърши проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени средства и размера на доходите на дарителите за периода 2009-2014 г., се посочва още в сигнала.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...