Menu
Max_Weber

Дискусионен енергиен форум се проведе под егидата на евродепутата Владимир Уручев

Дискусионен форум под егидата на евродепутата от ЕНП/ГЕРБ Владимир Уручев събра енергийни експерти и специалисти от енергийния сектор във Враца. Темата на обсъждането бе „Бъдещето на енергетиката в България – проблеми, перспективи, решения. Енергийни проекти. Мястото на Област Враца в енергийната стратегия”. Събитието бе организирано съвместно с народните представители от ГЕРБ инж. Петя Аврамова и инж. Тотю Младенов.

Евродепутатът Владимир Уручев откри форума като запозна участниците с европейските изисквания в областта на енергетиката, които се съдържат главно в няколко пакета законодателни актове, а именно: трети енергиен пакет; пакет „Енергия-климат”; директива за насърчаване на възобновяемата енергия; директива за енергийна ефективност; директива за емисиите от големи индустриални инсталации и стратегия за декарбонизация на енергетиката до 2050г. „Има, разбира се, и редица други нормативни актове, които регулират определени взаимоотношения в енергетиката, но изброените по-горе такива имат определящо значение за функционирането на енергийния пазар, за цените на енергията и бъдещето на енергийния сектор като цяло”, заяви Уручев. Той очерта новите предизвикателства пред енергийния пазар и определи като най-голямо пред енергетиката сега и за следващите няколко десетилетия постепенното преминаване към беземисионни технологии, което да позволи към средата на века да няма въглеродни емисии от производствените енергийни мощности.


В изложението си Уручев посочи и основните проблеми в прилагането на европейското енергийно законодателство в страните членки на ЕС. Така например въвеждането на предписаните в директивата схеми за подпомагане на ВЕИ доведе до бум в строителството на ВЕИ централи на един етап в развитието на технологиите, когато те все още са скъпи, а с това се оскъпи и цялостното изпълнение на целта за 20% възобновяема енергия в крайното потребление до 2020г. Сега всички страни са изправени пред предизвикателството да пренастроят своите ВЕИ политики така, че да се избегнат скъпите решения. Изключително остро стои и проблемът с осигуряване на огромните инвестиции за трансформирането на енергетиката към нисковъглеродни технологии. Действащият енергиен пазар, особено в условията на икономическата криза, не стимулира в достатъчна степен предприемането на необходимите инвестиции в енергетиката. Като пример Уручев посочи Великобритания, където за строителството на ядрени блокове се предвижда нов тип дългосрочни договори, които да дадат гаранции за възвръщаемост на инвестициите. „Отново е необходимо реформиране на енергийния пазар, този път с допълнително регулиране за създаване на предвидима дългосрочна законова и регулаторна рамка за инвестиране в енергетиката на бъдещето”, уточни Уручев.
Владимир Уручев обобщи, че в момента енергетиката в ЕС и в България се намира на кръстопът, с което направи препратка към доклада на проф. Атанас Тасев. Енергийният експерт представи общото тежко финансово състояние на енергетиката; основните парични дебаланси; главните фактори, водещи до тежките финансови дефицити на енергетиката, а също и виждането си за възможни сценарии за изход от създалата се ситуация.


Сред гост-лекторите бе и Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма (2012-2013г.), който представи основните проблеми на енергетиката в България, техните решения и перспективи. Добрев изтъкна, че нарастващата задлъжнялост и паричен дисбаланс в енергетиката са резултат от политически мотивирани управленски и регулаторни решения. Намаляването на кредитния рейтинг на НЕК е международно потвърждение на неправилните политики в енергетика ни. Когато е ясно, че за излизане от тежкото състояние трябва да се търси увеличаване на приходите и намаляване на разходите, ние сме свидетели на обратни политики – раздаване на бонуси в енергийни предприятия, възстановяване на предприятия за сметка на енергетиката. Добрев прогнозира, че силно намалелите приходи за ЕСО от драстично намалените такси за пренос в най-скоро време ще изправят компанията пред сериозни финансови трудности, включително и с изплащане на заплатите. Говорейки за решенията за излизане от кризата в енергетиката, Делян Добрев посочи необходимостта от независимост на регулаторните решения, прекратяване на практиката за действия на регулатора като социален институт и заменянето й с нови политики за енергийни помощи на уязвимите потребители. В никакъв случай не трябва да се забавят проектите, които започнахме, за проучване и добив на дълбоководен собствен газ от Черно море, защото те са една истинска възможност за съществено намаляване и на цената на природния газ, и на зависимостта ни от внос на този енергоносител, заключи Добрев.


Председателят на Българския енергиен и минен форум инж. Иван Хиновски очерта състоянието на енергийния сектор през 2013г. и се спря по-подробно на новата Енергийна стратегия на България: стандартите, които задава; стратегии, политики, методика и краткосрочни цели, разписани в нея. Той определи сектора като дебалансиран с бум на зелената енергия, подценяване на огромните ресурси от биомаса и изоставане на битовата газификация.


Неговият колега от БЕФ инж. Христо Казанджиев представи междусистемните газови връзки, които представляват възможност за повишаване на енергийната сигурност на България и диверсификация на източниците на природен газ за страната. Казанджиев изтъкна ролята на откритите в района газови запаси за икономиката на този изостанал регион и изрази надежда, че тяхното разработване няма да бъде блокирано.


Инж. Валентин Николов, изп. директор на АЕЦ „Козлодуй" (2012-2013г.), подчерта значимостта както за областта, така и за страната, на удължаването живота на V и VI блокове на АЕЦ „Козлодуй”, построяването на нова ядрена мощност на площадката на електроцентралата. Николов изостри вниманието, че намерението на сегашното правителство да се договаря пряко с американската компания „Уестингхаус” изграждането на нов VІІ блок на АЕЦ „Козлодуй” без яснота за цената на проекта, за цената на електроенергията и за начините на финансово структуриране на този проект носи твърде голям риск от повтаряне на историята с АЕЦ „Белене”.


По време на дискусиите активно участие взеха представители на неправителствени организации и фирми, работещи в сферата на енергетиката, „Топлофикация" Враца, „Рила Газ" ЕАД, представители на бизнеса и граждани, които изразиха своите гледни точни и се разви изключително ползотворен дебат.


Инж. Петя Аврамова изрази увереност, че в бъдеще политиците ще се вслушат в гласа на експертите и ще се работи съгласно закона и интересите на българските граждани, без да се натрапват корпоративни интереси.


В заключение, евродепутатът Владимир Уручев отбеляза, че проблемите в енергетиката се разпростират в широк спектър, затова всяко мнение и предложение е от значение. Той подчерта, че финансовата задлъжнялост и нарастващите парични дефицити в енергетиката на България са неин главен проблем. С политиките, които се водят в момента, сривът в енергетиката продължава, което се потвърждава и от намаляването на кредитния рейтинг на НЕК. Решенията за излизане от това състояние се намират в полето на намаляване на необоснованите разходи, в увеличаване на приходите на енергийните дружества, в разгръщане на проекти за енергийна ефективност и за спестяване на енергия, които да намалят енергийните разходи на домакинствата и предприятията, в нови политики за подпомагане на енергийно бедните потребители, в устойчиви и безрискови стратегически енергийни проекти. „Нужни са нови управленски решения, както и промяна в отношението на регулаторния орган към функциите, които са му зададени”, категоричен бе Уручев.


Източник: Пресцентър ГЕРБ

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...