Menu
Max_Weber

Министърът на отбраната Ангел Найденов: Действаме в условията на процедура, регламентирана от закона и възложена ни с решение на Министерския съвет

„Действаме в условията на процедура, регламентирана от закона и възложена ни с решение на Министерския съвет“. Това заяви министърът на отбраната Ангел Найденов днес, 23 февруари, на пресконференция, проведена в Министерството на отбраната. Той разясни причините за възлагане на Сухопътните войски на обществената поръчка за избор на фирми-доставчици на материалите, необходими за изграждането на възпрепятстващо инженерно съоръжение на българо-турската граница.

„Това е регламентирано в ЗОВС и дава възможност на второстепенните разпоредители с бюджетни средства да провеждат обществени поръчки в рамките на техните правомощия“, каза министър Найденов и допълни, че когато Сухопътните войски носят крайната отговорност за изграждането на инженерното съоръжение, трябва да имат правото да договарят условията, срока на доставката и да ангажират подизпълнители. „От представената информация не виждам нищо, което да влиза в противоречие със закона или да ми дава основание за съмнение“, заяви министър Найденов и посочи, че назначена от него комисия проверява допълнително работата във връзка с изграждането на съоръжението. Що се отнася до фирмата, която предоставя режеща тел, тя се оказала единственият производител на такива материали.

Министър Найденов изтъкна факта, че фирмата е българска, което дава възможност от една страна за стимулиране на българската икономика, а от друга за контрол на целия производствен процес и възможност производството да се ускори, ако е необходимо, както и да се контролират и съкратят сроковете за доставка.


Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов информира представителите на медиите за организираните и извършени от Сухопътните войски действия по изпълнението на операция „Съвместни усилия“. Той разясни спецификацията на съоръжението и основните въпроси, свързани с организацията и провеждането на обществената поръчка и договарянето с изпълнителите. Генерал-майор Ненов припомни всички етапи по изпълнението на решението на Министерския съвет, свързани с възлагането и изпълнението на обществената поръчка.


Той обясни, че граничното инженерно съоръжение включва фундаменти, оградна мрежа, основни и второстепенни колони, спираловидна режеща тел, различни видове пана от метални решетки и оградна мрежа. Той наблегна на изключително голямото количество материали, които са нужни за изграждането на съоръжението. Генерал-майор Ненов съобщи, че намиращите се и в момента в зоната на операцията военнослужещи от Сухопътните войски продължават действията по трасиране на терена и подготовката за изграждане на възпиращото съоръжение, и уточни, че вече има изградени  3000 фундамента за колони, както и фундаменти за 7 портала.   


Заместник-министърът на отбраната Иван Иванов информира за резултатите от приключилата проверка от назначената от министъра на отбраната комисия за обстоятелствата при изпълнението на обществената поръчка и сключването на договорите. Той заяви, че комисията не е констатирала нарушения и всички дейности са извършени в пълно съответствие със законите на Република България.


Заместник-министър Иванов съобщи, че по време на работно посещение в Република Гърция е бил запознат с всички детайли по изграждането на инженерното съоръжение по границата им с Турция. Той каза, че тяхното съоръжение е с дължина 11 км, изградено е на равен терен за 8 месеца, като цената е почти същата като тази за българското инженерно съоръжение, което е три пъти по-голямо.
По време на пресконференцията министър Ангел Найденов заяви, че е разпоредил в рамките на 60 дни от доставката на материалите да бъде завършено изграждането на техническото съоръжение като се отчитат непредвидени обстоятелства като неблагоприятни метеорологични условия. Той подчерта, че към днешния ден на терен са 87 военнослужещи и 37 единици техника, а изразходваните до момента средства са в размер на 71 331 лв. Министър Найденов заяви, че всяка седмица получава доклад за организирането на работата по изграждане на техническото съоръжение, който ще се публикува в интернет страницата на Министерството на отбраната.


Във връзка с очаквано увеличаване на бежанската вълна министърът на отбраната заяви, че според информация, получена от службите на пряко негово подчинение, е възможно увеличение на потока от бежанци от Афганистан с оглед на непостигнато още споразумение за продължаване на операцията на международните сили след 2014 г.


В пресконференцията участваха още заместник-министърът на отбраната Неджми Али, заместник-началникът на отбраната генерал-майор Стефан Василев, началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Андрей Боцев и полковник Стефан Райчинов, началник на сектор „Договори и обществени поръчки“ в командването на Сухопътните войски.


Източник: Дирекция "Връзки с обществеността"Министерство на отбраната

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...