Menu
Max_Weber

България и Румъния ще си сътрудничат в областта на земеделието

Правителството одобри проекта на Протокол за сътрудничество между българското Министерство на земеделието и храните и Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния.

Протоколът има за цел чрез обмяна на опит, информация, научни изследвания и координиране на общи преговорни позиции да развие и укрепи сътрудничеството по отношение на Общата селскостопанска политика, земеделието, животновъдството, растениевъдството, безопасността на храните, борбата с болестите при животните и съвременните методи за откриването им, ветеринарномедицинската дейност и сертификацията.


На днешното заседание стана ясно още, че МЗХ ще ползва експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за изготвяне
на стратегия за хидромелиорации. Споразумението ще позволи да бъдат изготвени стратегии за управление и развитие на отраслите хидромелиорации (напояване и отводняване) и защита от вредното въздействие на водите.


В документа са включени и дейности, свързани с дефиниране на рамката за програмиране и приоритизиране за получаване на финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти в селските райони. Това ще доведе и до увеличаване усвояването на средствата от европейските фондове в програмния период 2014-2020 г.


Източник: Пресцентър Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...