Menu
Max_Weber

Филиз Хюсменова пита комисар Малмстрьом за бежанците в България

Евродепутатът Филиз Хюсменова насочи вниманието на Европейската комисия към бежанската вълна в България. На размяна на мнения с еврокомисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом, състояла се в Комисията по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Хюсменова посочи статистика на Държавната агенция за бежанците за 2013 и 2014 г. Според нея броят на лицата, търсещи международна закрила, нараства.

Евродепутатът подчерта, че България изпълнява задълженията си като осигурява закрила по европейските стандарти и защитава човешките права на бежанците. Филиз Хюсменова акцентира върху трудностите за справяне с проблема и особено върху недостатъчността на финансовите ресурси.

В тази връзка, евродепутат Хюсменова попита настоящия европейски комисар, каква е позицията на ЕС за справяне с проблемите, като се имат предвид съвместната програма на ЕС за презаселване и европейските принципите за солидарност и справедливо разпределение на отговорностите между държавите – членки.  Тя се позова на чл. 80 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

В отговор, Комисар Малмстрьом прикани 28-те държави членки да проявят солидарност, включително и финансова. Тя подчерта, че в рамките на новата действителност, пред която е изправена Европа, усилията на Комисията са насочени към контролирането на миграционните потоци и активност в рамките на глобална стратегия.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...