Menu
Max_Weber

Парламентът прие на първо четене проект на Закон за Министерството на вътрешните работи

Парламентът прие на първо четене проект на Закон за Министерството на вътрешните работи, внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше подкрепен от ПГ на Коалиция за България и ПГ на ДПС, против бяха депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ. Със законопроекта се въвежда нова философия на деполитизация на МВР и зачитане на правата на полицаите, отбеляза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов.

С проекта се въвежда нов управленски модел, в който министърът ще определя политиката на МВР и ще следи за нейното изпълнение, без излишно да се намесва в конкретните оперативни разработки, а главният секретар ще носи своята професионална отговорност, защитен чрез своя мандат от отстраняване по политически причини, каза Атанас Мерджанов. По думите му МВР трябва да бъде изчистено от несвойствени дейности, за да може да се съсредоточи в опазване на обществения ред и борбата с битовата престъпност. Сегашната ситуация, при която президентът назначава главния секретар, не е удачна, допълни той, тъй като не отговаря на принципите на политическата отговорност. Новият закон не предвижда промяна в полицейските правомощия, посочи още Атанас Мерджанов. Въведено е задължително допълнително възнаграждение за нощен труд, служителите на МВР ще пътуват безплатно с градския транспорт, пенсионирането ще става по инициатива на служителя, каза депутатът.


Според мотивите на вносителя Министерски съвет със законопроекта се цели ясно разграничаване и регламентиране на правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство на министерството, по-ефективно управление на човешките ресурси, отстраняване на несъвършенствата на действащия закон. Сред целите на новия закон е и прецизното дефиниране на функциите и дейностите във вътрешното министерство, включително разтоварването му от несвойствени дейности, като охрана на обекти със сигнално-охранителна техника по договори, търговски дружества с принципал министъра на вътрешните работи. В мотивите е записано, че при нормативното уреждане на управлението на министерството ясно са разграничени правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство. Предвижда се висшата професионална длъжност в министерството - главният секретар, да е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи и да се отчита за дейността си пред него. Според законопроекта главният секретар ще бъде назначаван от Министерския съвет по предложение на вътрешния министър. Предвижда се на мястото на съществуващата Главна дирекция "Национална полиция" да се създадат две главни дирекции - "Криминална полиция" и "Охранителна полиция". Предлага се запазване на обхвата и съдържанието на полицейските правомощия и правомощията на органите за пожарна безопасност и защита на населението. Като мярка за подобряване противодействието на битовата престъпност се предлага въвеждане на фигурата на извънщатния сътрудник, който няма да има полицейски правомощия. Предвижда се при изпълнение на служебните си задължения служителите на МВР да пътуват безплатно в обществения градски транспорт. Предлага се забрана за надвишаване на определените часове извънреден труд - 280 часа годишно, а за служителите, работещи на смени - и 70 часа на отчетен период. Определя се максимален размер на работните часове на полаган нощен труд при работа на смени. В мотивите е записано, че конкурсното начало при назначаването на държавна служба в МВР се запазва.
Янко Янков от ПГ на ДПС заяви, че групата ще подкрепи законопроекта. По думите му приемането на нов закон е наложително, заради многобройните поправки на стария. Адмирации заслужава социалната политика в МВР, която се предлага, заяви Янков. Предвиденото увеличение на основните заплати може да стане през следващата година, смята той. Според него трябва да се обърне внимание на защита на гражданите и организациите, които съдействат на органите на МВР.


Веселин Вучков от ПГ на ПП ГЕРБ заяви, че не подкрепя законопроекта. Според него са липсвали сериозни, достъпни обществени обсъждания. По думите му не трябва да се отнема правомощието на президента да назначава главния секретар на МВР.


Народните представители приеха процедурните правила за издигане, представяне и изслушване на кандидатите и за избор на главен съдебен инспектор. До 2 април включително е срокът за издигане на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Предложенията ще се правят до парламентарната комисия по правни въпроси в писмена форма от народни представители. В комисията ще се състои изслушване на допуснатите кандидати, докладът от което ще бъде представен в пленарна зала. След това Народното събрание ще проведе разисквания по представените кандидатури, като депутатите ще могат да отправят въпроси към кандидатите. Гласуването на номинациите ще се извършва по поредността в списъка на правната комисия, който е изготвен по азбучен ред. За избран за главен съдебен инспектор ще се смята кандидатът, който е получил най-много гласове при изпълнено изискване по Конституция за мнозинство от две трети от народните представители за този избор.


Източник: Пресцентър Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...