Menu
Max_Weber

Национален щаб ще следи процесите в Украйна и ще предприема мерки за управление и минимизиране на рисковете за сигурността на България

Всички аспекти на възникналата криза в Украйна, сценариите за нейното развитие и анализ на алтернативите са обсъдени на заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет, свикан от министър-председателя Пламен Орешарски.

Обсъдени и приети са предложените в доклад на вицепремиера Цветлин Йовчев седем мерки във връзка с кризата. Те са:


1. Създаване на Национален щаб за мониторинг на обстановката в Украйна и предприемане на мерки за управление и минимизиране на рисковете за сигурността на страната.


2. Оценка на състоянието на запасите от природен газ и нефтопродукти, както и възможностите за реакция при краткосрочно или средносрочно спиране на доставките от Украйна или трайни затруднения в работата на Лукойл –Нефтохим  Бургас.


3. Разработване на Национален план за реагиране при бежанска вълна от Украйна.


4. Преглед и актуализация на плановете  и мерките за реагиране в България поради евентуални аварии или радиационно замърсяване на територията на Украйна, което би могло да засегне България.


5. Засилване на граничния и митнически контрол върху граждани стоки или товари от или към Украйна по отношение на трафик на оръжие или стоки с възможна двойна употреба.


6. Провеждане на балансирана външна политика по отношение на конфликта в Украйна.


7. Преглед на плановете за пренос на свежо и отработено ядрено гориво от АЕЦ Козлодуй. Разработване на алтернативи.


Създали сме всички необходими условия да следим промените в обстановката и да предприемаме необходимото, така че да гарантираме сигурността на Република България, каза след заседанието вицепремиерът и министър вътрешните работи Цветлин Йовчев. Очертават се няколко основни заплахи, а в резултат на тях и рискове за сигурността на България, поясни министърът. На първо място той изтъкна икономическите заплахи, свързани с нарушаване на нормалната доставка на газ за България за по-кратък или за по продължителен период от време. „Съществува и риск от временно затрудняване на работата на Лукойл Нефтохим, тъй като пристанището, от което се снабдява рафинерията, е на територията на Украйна“, обясни Йовчев. По думите му, съществуват определени икономически рискове за юридически и физически лица, които могат да понесат загуби в резултат от съществуването на икономически и финансови взаимоотношения с партньори в Украйна.


„В средносрочен аспект е възможно да имаме определени проблеми, свързани с извозването на отработено ядрено гориво, но тук има алтернативни решения и това не може да се калкулира в момента като сериозен риск“, каза още Йовчев.


Според министъра, съществува опасност и от възникване на засилен миграционен натиск по отношение на България. Той обърна внимание на възможността от възникване на въоръжен конфликт между Украйна и Русия и в резултат на това част от пребиваващото на територията на Украйна българско население, което по различни оценки варира между 250 000 и 300 000 души, да се почувства пряко застрашено и да потърси път към България. На второ място министърът посочи рисковете от възникване и задълбочаване на ксенофобски настроения в Украйна, в резултата на което да бъдат застрашени или нарушени права или свободи на българското малцинство, което би имало същия ефект.


Министър Йовчев отбеляза и рисковете, свързани с възможности от трайно влошаване на отношенията между Русия и ЕС. „Тук трябва да посочим, че такова развитие рискува да затрудни реализацията на някои от големите инфраструктурни проекти като например Южен поток“, каза той.


Министър Йовчев обяви, че ще се създаде Национален щаб, който ще бъде отговорен да наблюдава процесите в Украйна и да планира мерки, които да минимизират вредните въздействия спрямо България. „Заповед за това ще подпиша още утре. Трябва да извършим преглед и да актуализираме всички планове, които са свързани с нормалните доставки на газ, нефт и нефтопродукти, както и с възможностите за търсене на алтернативни решения и с готовността на отделните предприятия, които трябва да преминат на друг режим на работа. Трябва да имаме активна външна политика и в тази посока МВнР вече предприема съответните мерки, добави Йовчев.


Министърът подчерта, че ще се прегледат и плановете, свързани със защитата при възникване и промяна на обстановката в Украйна. „Не бива да пренебрегваме, макар и малко вероятни,  рискове от нарушаване на нормално функциониране на 4 ядрени централи с 15 реактора на територията на Украйна, както предвид възможността от възникване на въоръжен конфликт, така и предвид диверсии, или в резултат на тежката икономическа криза в Украйна. Въпреки че не съществуват преки рискове към момента, ще направим всичко възможно да прегледаме плановете и готовността за действие при такава ситуация. Ще има и допълнителни мерки, свързани със засилен контрол по границите“, каза Йовчев.


Източник: Пресцентър МВР

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...