Menu
Max_Weber

Над 52 % са реализираните икономии на Народното събрание за 2013 г.

Над 52 % са реализираните икономии на Народното събрание за 2013 г. Това показва отчетът за степента на изпълнение на предвидения за годината бюджет на Народното събрание по функционални области и програми.

Отчетените разходи обхващат нормативно регламентираните разходи на народните представители, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, разходите на администрацията на парламента, както и разходите на второстепенните разпоредители с бюджет. Трябва да се има предвид, че парламентът не е заседавал няколко месеца.


27 % са реализираните икономии спрямо уточнения бюджет по програма „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”


За програмата „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране“ за 2013 г. са отчетени икономии от 22 % спрямо предвидения за това бюджет. Към програмата е представен и Отчет за изпълнение в областта на законодателната дейност:


- 645 броя изготвени становища за заседания на парламентарните комисии и доклади за пленарна зала по внесени в НС законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и други.


- 107 броя финализирани приети закони, 446 броя проведени заседания на парламентарните комисии.


- 16 броя парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи. 435 броя окончателни решения и свързани с тях документи и др.


За програма „Връзка с избирателите и народно представителство” реализираните икономии са 17 %. Програмата включва организирани групови образователни посещения в парламента, издаване на информационни брошури и аудиовизуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание, организиране на публични прояви, социологически проучвания и др.


Реализирани са икономии и по следните програми:


- „Парламентарна дипломация” – 34 %;


- „Административно обслужване” – 35 %;


- „Икономически и социален диалог” – 33 %.


Най-големи икономии през 2013 г. са реализирани от спестени капиталови разходи. Поради отлагане на строително-монтажните работи на обект „Преустройство на зала „Света София“ – пленарна зала“, Народното събрание е върнало в централния бюджет тези спестени средства в размер на 12 722 хил. лева от минали години и 2 278 хил. лева за 2013 г.


Тези средства в размер на общо 15 000 хил. лева са върнати в централния бюджет, за да се използват за еднократна добавка към пенсиите на пенсионерите за месец декември 2013 г.


Отчетът ще бъде публикуван на сайта на Народното събрание.


Източник: Пресцентър Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...