Menu
Max_Weber

Има достатъчно лекарства за трансплантираните

След получена в МЗ информация за липса на лекарствени продукти за трансплантирани пациенти, Министерство на здравеопазването осъществи контакт с лекуващите лекари и с фирмата – притежател на разрешението за употреба на лекарствените продукти.

След проведените разговори се установи, че при дистрибуторите има достатъчно налични количества от лекарствените продукти и няма опасност пациентите да останат без лекарства. В настоящия момент фирмата притежател на разрешението за употреба на оригиналния продукт поема разликата, която здравноосигуреното лице следва да доплаща и за пациентите лекарствата са безплатни.


Компанията, която е регистрирала генерични лекарствени продукти за лечение на трансплантация на тъкани, органи и клетки е подала заявление за заличаването им от Позитивния лекарствен списък.


В компетентността на лекуващите лекари е да изпишат най-подходящия лекарствен продукт, съобразно формата и тежестта на заболяването, нежеланите лекарствени реакции, общото състояние и придружаващите заболявания на пациента.


Министерство на здравеопазването е в непрекъсната връзка с лекуващите лекари, както и с фирмите производители, с цел осигуряване на ефективна терапия на трансплантираните пациенти.


Източник: Пресцентър Министерство на здравеопазването

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...