Menu
Max_Weber

Лиляна Павлова: Трябва да търсим балансирано решение между опазването на природната среда, интереса на гражданите и бизнеса

Трябва да търсим балансирано решение по въпросите на управление на Черноморското крайбрежие като природна среда, интереси на гражданите и развитие на бизнеса. Въпреки трупаните в продължение на 20 години проблеми, решение може да се намери с компромиси от всички страни. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при участието си в кръгла маса на тема „Актуални проблеми на устройството и опазването на българското крайбрежие. 

Винаги сме били категорично против незаконното строителство и всички заповеди, които са влезли в сила, са изпълнени, каза министър Павлова. Не са изпълнени тези, които се обжалват или не са потвърдени от съда. Затова с промените в Закона за устройство на територията предлагаме въвеждането на двуинстанционна процедура, за да има възможност за обжалване на съдебните решения, които не отразяват в пълнота нашата позиция, посочи тя.

Тя припомни, че до 2008 г. не е имало закон, който да регламентира управлението на черноморското крайбрежие, като в периода до 1989 г. са изградени множество ученически лагери и комплекси, някои от които може да попадат върху дюни. Регионалният министър обърна внимание, че най-много проблеми са породени при процеса на приватизация, когато е сменено предназначението на терените. За огромна територия то е сменено в периода 1989-2008 г., когато с общи и подробни устройствени планове тя е превърната в урбанизирана.

С приемането на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие през 2008 г. се установяват по-строги норми за застрояване в определените с него Зона А и Зона Б, каза министър Павлова и допълни, че при предишното управление на Кабинета „Борисов” те бяха допълнително затегнати. С промяна в закона от 2013 г. беше определено понятието „дюна” и беше регламентирано, че те се намират на морските плажове, допълни министърът. Тя обясни, че през 2012 г. е възложено изработването на специализирани карти за морските плажове. Целта беше да се използват за новите процедури за концесиониране на плажове, чиито концесии сега изтича, обясни Лиляна Павлова. По различни причини те не са приети в периода 2013-2014 г.

Регионалният министър съобщи, че до края на месец май екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър трябва да обединят информацията от 2012 г. и тази за 47 плажа, които се заснемат допълнително. От юни ще започне пренасянето на информацията от специализираните карти в кадастралната карта, за която ще има възможност за обжалване.

Министър Павлова информира, че според последните замервания от всички 297 Черноморски плажа дюни има на територия с обща площ от 4654 дка. От тях 3273 дка са терени частна собственост, от които 2600 дка в общо 140 частни имота са в урбанизирани територии. 1046 дка са имоти държавна собственост, а останалите са общинска собственост. 2807 дка от частните терени са „залепени” за морските плажове, а останалите попадат в зона Б, отчете тя.

Лиляна Павлова бе категорична, че наложената забрана защитава дюните от застрояването в държавните терени, но стои въпроса как тези образувания да бъдат опазвани и стопанисвани в частните. Министърът припомни, че с промяна в ЗУЧК от 2014 г. Зона А има само в неурбанизираните територии, а за урбанизираните трябва да се спазват изискванията на устройствените планове. 

Тя обърна внимание, че процедурите за концесия на плажовете „Корал” и „Делфин” ще отнемат време, но се надява те да са в сила от 1 януари 2016 г. За да не останат без стопанин през лятото, те ще бъдат отдадени под наем, като в договора за него ще има клауза, че се прекратява при сключването на договор за концесия. Министърът подчерта, че при избора на концесионери по-голяма тежест ще бъде дадена на изискванията към тях, които ще са завишени, отколкото на цената.

В отговор на въпрос регионалният Лиляна Павлова съобщи, че има информация за само един съдебен спор за собствеността и начина на придобиване на крайбрежен терен.

По повод казуса с преместваемите обекти в Слънчев бряг министър Павлова обясни, че те се поставят с разрешение на главния архитект на съответната община. Прави се схема за разполагането им, която се одобрява от общинските съвети, съгласува се от министерството и се изпраща обратно към главните архитекти, които издават разрешение за строеж. Общините са тези, които трябва да проверяват дали поставените обекти са законни или не и съответно трябва да бъдат премахнати. Призовавам собствениците на терените да сезират компетентния орган – общината да провери и да премахне незаконните.

 

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...