Menu
Max_Weber

Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналия полицай при полицейската акция в Лясковец

Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналия полицай при полицейската акция в Лясковец. Преди това министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев представи пред народните представители информация за трагичния случай.

Изборите в България за Европейски парламент ще се състоят на 25 май 2014 г., обяви президентът Росен Плевнелиев в обръщение към Народното събрание. Президентът заяви, че евроизборите дават възможност за дебат по европейския дневен ред и по ролята на България за развитие на ЕС. Държавният глава апелира партиите да водят отговорна европейска кампания.


Парламентът прие на второ четене текстове от промените в Закона за обществените поръчки, свързани с ангажирането на външни експерти. Възложителят ще назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, в чийто състав ще се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове ще са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, ще осигурява външни експерти от предварително определен списък съвместно с браншовите организации. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв. възложителите ще включват като член на комисията поне един външен експерт, записаха депутатите. Изборът на външен експерт ще става чрез жребий, в който ще се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият ще се организира от Агенцията по обществени поръчки. За участие в работата на комисията членовете й ще получават възнаграждение, както и командировъчни пари - пътни, дневни и квартирни.


Парламентът прие и текстове, свързани с оценката на офертите при обществени поръчки, когато критерият е икономически най-изгодната оферта. Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане), записаха депутатите. В техническите спецификации няма да се включва класифицирана информация. Наличието на класифицирана информация ще се посочва в документацията за участие. Лицата ще могат да получат информацията при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.


Източник: Пресцентър Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...