Menu
Max_Weber

Създават Държавна агенция "Електронно управление"

Кабинетът одобри Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление”. Новата агенция ще се създаде на базата на дирекция „Електронно управление” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Държавна агенция „Електронно управление” ще има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и законодателни инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики и секторни и междуведомствени проекти. Агенцията ще поддържа централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация.

Концепцията предвижда създаването и на държавно предприятие „Единен системен оператор”, чиято основна функция е осигуряването на непрекъснатост във функционирането на ИКТ-системите в държавната администрация при зададено ниво на обслужване.

Държавното предприятие „Единен системен оператор” ще се занимава с разработка и интеграция на електронни услуги, делегирано управление на междуведомствени проекти, защита на информационната сигурност на приложните системи и електронните услуги, поддръжка и системна администрация на бази данни, информационни системи, услуги и др.

Реализацията на предложения модел се очаква да намали чувствително разходите за електронно управление и да ускори въвеждането му.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...