Menu
Max_Weber

При въвеждане на временни трудови договори гражданите няма да губят права

Изказване на народния представител от ПГ на АБВ Мариана Тодорова от 11.06. 2015 г. от парламентарната трибуна: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще взема отношение по някои от законопроектите.

На първо място ще изразя подкрепата на АБВ към Законопроекта, предложен от Министерския съвет, тъй като той урежда някои празнини в трудовото законодателство. Това е въвеждането на временни и еднодневни трудови договори.

Известно е, че в селскостопанската дейност за кратък период от време се наемат много хора, но тяхното заплащане остава извън пазара на труда, тъй като не е официализирано и хората губят своите права да бъдат обезщетени за безработица и при получаването на други социални помощи.

С настоящия Законопроект се предлага хората, които са наети по тези еднодневни или временни договори, да запазят тези свои права и така извън сивия сектор, на светло, според Асоциацията на селскостопанските производители ще излязат между 60 и 100 хиляди души. Освен че няма да губят правата си за безработица, за получаване на енергийни помощи и други социални обезщетения, тези хора ще имат осигурителен стаж, ще имат застраховка, която ще бъде здравна и при трудова злополука, така че считаме това решение за наистина доста удачно.

На следващо място в Законопроекта се предлага работодателите да водят трудови досиета на работниците. Това ще бъде стъпка към въвеждането на електронните трудови книжки.

В този Законопроект също така се предлага да се въведе гъвкавото работно време. Работодателите не губят нищо. Отново работната седмица ще бъде 40-часова, ще има задължителни часове, в които ще се присъства, но останалата част от времето работниците ще могат да разпределят според своите ангажименти. Това ще бъде особено удачен вариант за млади майки, които имат ангажимент към своите деца, и за други хора.

Урежда се също така неплатеният и творческият отпуск, който да се отчита като трудов стаж. Това е особено важно и в контекста на пенсионните реформи.

И не на последно място се изравнява майчинството след трето дете. В момента то е година и половина. Сега ще бъде две години. Така се насърчава отговорното родителство и равнопоставеността на децата.

Що се отнася до предложението на БСП лява България, ние ще подкрепим този Законопроект, тъй като имаше консенсус в Социалната комисия. Считаме, че с направени промени между първо и второ четене двата законопроекта, предложени от Министерския съвет и този Законопроект, могат да се обединят и да се допълнят.

Ще взема отношение по това, което предлагат Петър Славов и група народни представители.

Моите аргументи ще бъдат отвъд това дали с признаването на 1 май като честване и на Априлското въстание, ще бъдат отвъд това дали се обезличава 1 май като Ден на труда, и отвъд това, че по нов стил честването трябва да е на 2 май, тъй като моите аргументи ще бъдат отвъд политическата конюнктура. Искам да звучат обективно и правдиво.

На първо място ние не можем да унифицираме един исторически процес в една дата, тъй като честванията започват от 20 април и са до 2-3 май. Ако ние създадем такъв прецедент, то трябва да го направим и за честванията на някои други празници и други събития. Какво ще стане, ако ние поискаме да унифицираме Илинденско-Преображенското въстание? С подобно решение ние ще създадем един прецедент и не мисля, че е в политическата компетентност да се решават проблеми и се водят дискусии, по които историците трябва да се произнесат.

Има един друг аргумент – Априлското въстание е честване и отбелязване на едно събитие, в което ние сме дали много жертви и ако ние го признаем за празник има едно несъответствие от естетично-морална гледна точка. Ние честваме и отбелязваме, но не можем да празнуваме, затова от АБВ няма да подкрепим този Законопроект.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...