Menu
Max_Weber

Лиляна Павлова: 75% от хората живеят в големите и средноголемите градове

75% от населението в България е съсредоточено в големите и средноголемите градове. Това заяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.

Наличието на целенасочена политика за устойчиво градско развитие може да противодейства на негативните териториални процеси и да доведе до разработване, укрепване и разширяване на функциите и ролята на градовете за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие, каза министър Павлова.

Подобрените функционални характеристики на по-малките и средни градове, дават възможност за развитието на нови икономически дейности, които разнообразяват местната икономика и намаляват рисковете по отношение на безработицата и доходите, включително подобряване на работните условия.

Регионалният министър посочи, че България има приета Национална концепция за териториално развитие 2013-2025. Документът представя националната и регионалната пространствена политика, както и политиката за устойчиво градско развитие.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...