Menu
Max_Weber

Кабинетът: ДАНС ще наблюдава пътниците в самолетите

В Държавната агенция „Национална сигурност” ще бъде създадено национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в България, превозвани по въздух. Данните се обработват само за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на тежки престъпления и при спазване на Закона за защита на личните данни.

Това предвижда предлагана от правителството промяна в Закона за ДАНС, която ще бъде внесена в Народното събрание.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ДАНС се създава нова глава – шеста „а”, в която са регламентирани редът за осъществяване на дейността по получаване и обработване на резервационните данни от националното звено и статутът на неговия ръководител. Въведени са административно-наказателни разпоредби за неизпълнение на задълженията за предоставяне на резервационни данни.

Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2004/82/ЕО относно задълженията на превозвачите да съобщават данни за пътниците.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...