Menu
Max_Weber

От "плахи иноватори" ставаме "умерени иноватори"

Министерският съвет прие окончателно проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС). С решението се въвеждат изменения към стратегията, които предвиждат по-голямо фокусиране на тематичните области и въвеждане на допълнителна регионална приоритизация (в т.ч. и на научно-изследователската инфраструктура).

Стратегията предвижда до 2020 г. България да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС в посока на принос към цялостната политика за развитие, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Стратегическа цел е до 2020 г.

България да премине от групата на „плахите иноватори“ в групата на „умерените иноватори“. Изпълнението й се свързва с провеждането на ефективна политика за растеж на базата на конкурентните предимства на индустрията и научните изследвания.

Решението за окончателно приемане на проекта отразява усилията на правителството в последната година да се изпълнят дейностите, предвидени в одобрения от Европейската комисия План за действие.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...