Menu
Max_Weber

През миналата година са разкрити 33 нови социални услуги

Правителството одобри годишния доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето, внесен от заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. В него се откроява постигнатият напредък по отношение на социалните услуги за деца.

През миналата година са разкрити 33 нови социални услуги, а общият брой на действащите социални услуги за деца и семейства в края на 2014 г. е бил 401.

Програмата за 2014 г. включваше дейности, насочени приоритетно към развитие и популяризиране на услуги за деца и семейства, към превенция и борба с проявите на насилие срещу децата, към повишаване гарантирането на правата на децата в уязвимо положение и към закрила правото на всички деца на живот и развитие.

Резултатите от реализирането на програмата са подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства, включително чрез осигуряване на правото на децата да израстват в семейна среда. Повишава се и информираността по отношение на рискове за децата, провеждат се кампании за безопасност на децата, констатирано е подобряване на достъпа до образование, превенция на рисковете от насилие и злоупотреба и осигуряване на защита на децата.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...