Menu
Max_Weber

Представители на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа проведоха среща с депутати от Парламентарната комисия по регионална политика

В Народното събрание се състоя среща между членове на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с представители на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, чието Бюро заседава в  София. Страната ни е домакин на заседанието, в качеството й на председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

От българска страна срещата бе водена от Ирена Коцева – зам.-председател на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, а от страна на Бюрото присъстваха президентът на Конгреса Жан-Клод Фрекон, председателят на комитета по управление към КМРВ Мари-Мадлен Миалот Мюлер, и.д. директор на Конгреса Жан-Филип Бозул и Сабине Цимър – ръководител на звеното за стратегическо планиране, координация и институционална комуникация.

Жан Клод Фрекон обясни в изложеното си, че основната цел на Бюрото е да следи как се изпълнява Европейската Харта за местно самоуправление, ратифицирана от България, поддържането на добър диалог с българските централни и местни власти, провеждането на демократични избори, както и изготвянето на мониторинг за изпълнение на точките, залегнали в Хартата.

Той представи пред българските народни представители и приоритетите на Конгреса за 2016 г., които предвиждат засилване на работата с младите хора в държавите, членки на Съвета на Европа, решаване на проблемите с бежанците и икономическите имигранти, борба с радикализацията и прилагането на човешките права.

Българските народни представители запознаха членовете на Бюрото с българското местно самоуправление, изборното законодателство, както и какви мерки прилага страната ни за подпомагане на по-малките общини и изостанали региони. Особен акцент бе поставен на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, която има за цел да стимулира икономическото развитие на регионите и да се бори с демографските проблеми. Коментирани бяха и децентрализацията, нуждата от усъвършенстване на изборното законодателство, както и бежанската криза.

Предварителната програма на заседанието на Бюрото в София предвижда дискусия за приоритетите на Конгреса за периода 2017-2020 г., подготовка на сесия, която ще се проведе  през м. март 2016 г. и обсъждане на въпроси, свързани с управлението на Конгреса. Освен домакинството на заседанието на Бюрото на КМРВ, в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на СЕ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще организира международна конференция, посветена на доброто местно управление в края на месец март 2016 година. Чрез нея се цели популяризирането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа. България е първата държава от неговите членове, която през 2010 г. получи правото да присъжда наградата Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...