Menu
Max_Weber

ДПС: Ние сме българска, светска и евроатлантическа партия

ДПС излезе с декларация при откриването на новата парламентарна сесия в Народното събрание. Ето пълният й текст, който Четин Казак прочете от парламентарната трибуна.

      Уважаеми дами и господа,

     В първия ден на новия парламентарен сезон, парламентарната ни група заявява категорично, че ДПС е независима, българска, системна, светска, демократична и евроатлантическа партия. Оценявайки по адекватен начин политическите предизвикателства на нашето съвремие, ДПС притежава необходимия потенциал и естественото право да се променя и подновява. Но никой не може да я подмени! И никой не може да изправя ДПС и нейните избиратели пред манипулативно поднесен несъществуващ избор с едничката цел да получи нова лична политическа легитимация. Със сигурност - не и в ущърб на националните интереси на България!

       С гордост искаме да припомним, че ДПС е първата пронатовска партия в България и най- ревностният привърженик на членството ни в ЕС ! И също избрала, на база осъзнати ценности, евролибералния път на развитие, партията ни последователно и неотклонно ще върви по него, особено след големите признания, които получихме, като пълноправен член на европейското либерално семейство.

          ПГ на ДПС ще следва последователно решенията на своите колективни органи. Когато зад ръководството на ПГ стои единно и мощно „колективно тяло“, това създава изключително силна мотивация за генериране на адекватна и одобрявана от избирателите политика, за самочувствие и дори иновативност при преследване на целите. Припомняме, че на основата на тези принципи и със съществения принос на ДПС и нейния Лидер, в зората на Прехода се появи, а после се разви уникалният етнически модел в България, оценен подобаващо високо и в страната, и от международната демократична общност. В името на националните интереси, оценявани като първи приоритет на партията ни и на посочения модел, ДПС приема отговорни решения, включително и такива, оценявани като болезнен процес на раздяла с всичко различаващо се от основополагащи идеи и ценности за нас.
    Създадена като реакция срещу потъпкани права и отнети свободи, ДПС е особено чувствителна и се безпокои от все  по-силно засилващата се тенденция за криза на толерантността. Призоваваме всички политически сили за мъдро и отговорно поведение в ускорения ритъм на нашето съвремие и пред новите, глобални предизвикателства, особено по отношение на бежанската криза и регионалните конфликти. В този план, остро и категорично осъждаме всички форми на тероризъм в различни точки на света през последните месеци, включително и вчерашния терористичен акт в Истанбул, оценявайки ги като недопустимо посегателство срещу демокрацията, съвременната цивилизация и хуманността.

    Считаме за необосновано прекрачване на коректния политически праг, една политическа партия да прави еднозначна оценка на конкретни геополитически събития. Ако има такъв акт, той трябва да е продукт на парламентарни консултации с участието и на изпълнителната власт, със стремеж към консенсусно решение и със задължителна цел – националният интерес, сигурността и стабилността на държавата да са неуязвими!
          Ние сме радетели за добросъседски, взаимно изгодни отношения с всички държави, с които граничи България. Ние подкрепяме стремежа за членство в ЕС на онези от тях, които още не са го постигнали. Но в същото време държим на двустранното зачитане на суверенитета и правилата на демокрацията (и на дипломацията!).

Според нас, досегашната работа на правителството е неефективна, имайки предвид сериозните заявки за гарантиране на стабилност и генериране на реформи. Стигна се вече до този етап, в който тези реформи не са просто необходимост, а са от жизнена важност за българската държава и общество. Категоричен е фактът, че във всяка сфера има необосновано отлагане на прилагането на каквито и да е реформи.
          Убедени сме, че непропорционално голямото присъствие на Реформаторския блок в изпълнителната власт  и особено – вече натрапчивите им приказки за реформи, но без реални такива – от една страна създава измамно впечатление за полагани големи „национално-отговорни“ усилия, но от друга – компрометира волята, енергията, труда и ефективността на най-голямата управляваща политическа сила.
Оставаме на твърдата си позиция, че участието във властта на крайно-националистически партии, проповядващи неприкрита ксенофобия, етноцентризъм и най-общо казано - отказ от проява на елементарна толерантност към различия от всякакъв характер в българското общество, уязвява евроатлантическия път на развитие на страната, подкопава базови демократични ценности и затова, както и досега – тази причина ще е една от основните да ситуира ДПС като опозиционна сила в 43-то Народно събрание.
         
    Призоваваме всички политически сили към :
1.Истинско, национално–отговорно поведение, избягвайки деструктивизма и преднамерената конфронтация;
2.Непоколебимо и последователно следване на европейския път на развитие, отстоявайки евроинтеграционните перспективи и демократичните ценности;
3.Обединени усилия за стимулиране на икономическия растеж и развитие, осигуряващи стабилността в държавата, чрез ускорени реформи и законодателни промени.

    Според нас, усилията през настоящата парламентарна сесия за реформи и законодателни промени трябва да са насочени в следните посоки:
1. Съдебна реформа, чрез приемане на промените в Закона за съдебната власт и процесуалните закони, които да доразвият постигнатия значителен напредък с неотдавнашните изменения в Конституцията, но с ясни гаранции срещу овладяването на съдебната власт от политически или икономически кръгове;
2. Промяна на Изборния кодекс с цел – корекция и преодоляване на доказани недъзи през последните избори;
3. Законодателство, свързано с икономическото развитие на страната, гарантиращо  постигането на устойчив растеж чрез подобряване на бизнес-средата и инвестиционния климат, а не само чрез усвояване на европейските фондове.
4. Законови промени, създаващи необходимите нормативни условия за действително подобряване на състоянието на българското здравеопазване, образование и социална сигурност, а не самоцелни упражнения в реформаторство.

ПГ на ДПС заявява отново отговорната си държавническа политика, през аспекта на политическите предизвикателства и приоритетите на днешна България. Бидейки опозиционна партия декларираме, че всяко проекторешение и предложение би срещнало и нашата подкрепа, ако е оценено в полза на националния интерес и по-доброто европейско бъдеще на страната ни.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...