Menu
Max_Weber

Лиляна Павлова с лекция в Академията на МВР

Министърът на регионалното развитие и благоустройството д-р Лиляна Павлова и представители на Министерството се срещнаха с курсанти от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ на Академията на МВР.

Министър Лиляна Павлова напомни, че МВР и МРРБ имат общ корен, тъй като Строителното министерство и Министерството на вътрешните работи са били свързани при създаването си с Указ на Княза през 1879 година.

По време на срещата министър Павлова запозна курсантите с устройството,  основните функции и политиките на МРРБ, свързани с пътната инфраструктура, регионалното развитие и европейско териториално сътрудничество, благоустрояването на градската среда, контрол на строителството, енергийната ефективност, водоснабдяването и канализацията, административно-териториалното устройство, регистрацията и мониторинга на свлачищните процеси и други.

По време на своеобразния семинар министърът обсъди с гостите от Академията основни проблеми в областите, които са под контрола на МРРБ. Едно от най-основните предизвикателства пред Министерството е да противодейства на неблагоприятните демографски тенденции, обезлюдяването на регионите и задълбочаването на дисбаланса между тях, обясни министър Павлова. Към момента 75% от населението на страната живее в големите градове, а продължаващата вътрешната миграция и обезлюдяването на големи райони и застаряването на населението в тях задълбочават проблемите по региони и поставят и въпроса за бъдещото административно-териториално деление на страната. Министър Павлова обясни, че с цел да се подпомогнат изоставащите региони и да се противопостави на тенденцията към обезлюдяването им Министерството изготвя и прилага редица регионални програми и политики, каквато е и новоразработената  Целенасочена инвестиционна програма за подпомагане на планинските, полупланинските и слаборазвитите региони. В нея влизат над 50% от българските общини, които имат лоши демографски, социални и икономически показатели. Програмите за трансгранично сътрудничество от своя страна са изцяло в подкрепа на пограничните райони, които изпитват сериозни затруднения в развитието си, разясни министърът.

Довършването на ВиК реформата е друг основен приоритет пред Министерство, заяви министър Павлова. Думата „реформа“ придоби двояко значение и се превърна в мъгливо понятие. Реформа означава нещо много просто - държавата да въведе ред в управлението и стопанисването на съоръженията, да изгради нужните язовири за питейна вода и пречиствателни станции и в крайна сметка да осигури за хората качествена питейна вода с грижа за околната среда, обясни министърът на регионалното развитие.

Реформата в кадастъра означава да унифицираме регистъра на поземлената собственост в една обща карта, така че всеки гражданин да може с един „клик“ по електронен път да може да извади скица на имота си от кадастралната карта, разясни Павлова.

Дискусията с курсантите от Академията на МВР продължиха главният секретар на МРРБ Сийя Николаева и началникът на политическия кабинет Таня Милева. В срещата взе участие още проф. д-р Александър Воденичаров преподавател по Aдминистративно право в Академията на МВР.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...