Menu
Max_Weber

Кабинетът търси ефикасна превенция на радикализма и тероризма

Изработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма, е една от мерките в приетия от правителството план за изпълнение през 2016 г. на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма.

Това включва изготвянето на законопроект за противодействие на тероризма, на концепция за комуникация с медиите и гражданското общество в условията на управление при кризи, възникнали в резултат от терористична дейност, изготвяне на планове за противодействие на тероризма на компетентните министерства и ведомства, областни и общински администрации и стратегически обекти, както и на механизъм за оказване на съдействие на български граждани, станали обект или жертва на терористичен акт на територията на трети държави.

Планът предвижда също изграждането на система за мониторинг и координация между министерствата и ведомствата по отношение на противодействието на радикализацията и тероризма чрез специализирани контактни точки, платформа за бърз и качествен обмен на информация, методика за идентифициране, наблюдение и оценка на проявленията и рисковете от радикализация. В него са включени мерки за подобряване организацията и дейността на специализираните структури и повишаване на административния им капацитет.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...