Menu
Max_Weber

Лиляна Павлова: Европа се променя и трябва да се реагира бързо, но това не трябва да е за сметка на стратегическите приоритети

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова взе участие в среща на министрите, отговорни за кохезионната политика, в Краков, Полша. Основен акцент в дебатите беше предстоящия преглед на многогодишната финансова рамка на ЕС, който трябва да бъде направен до края на 2016 година.

Целта на прегледа е да се отрази актуалната икономическа ситуация с последните макроикономически данни и прогнози. Този процес ще даде възможност на европейските институции да преоценят приоритетите и функционирането на финансовата рамка. В този контекст кохизионните министри дискутираха елементите и характеристиките на козезионната политика, които имат европейска добавена стойност, и възможностите за гъвкавост в бюджета с цел да се отговори на нови предизвикателства.

Министър Павлова се съгласи с общото послание, че, изправена пред нова реалност, Европа се променя. Като намираща се в тази част на ЕС страна България е на предна линия и търпи последствия от мигрантския поток и събитията в Сирия, което създава необходимост от по-глобално мислене, обърна внимание тя.

Регионалният министър определи дискусията като навременна, тъй като решенията на ниво Европейски съюз отнемат време, а 2020 г. наближава. Имаме само 4 години, за да направим анализи, планове и да се подготвим за следващия период, подчерта тя.

Много от елементите на реформираната политика на сближаване, като например тематичната концентрация, предварителните условия и рамката на изпълнението, не са били прилагани в други политики – например външната политика ЕС, обърна внимание Павлова и допълни, че е необходимо е да се насърчи по-широкото им прилагане, когато се търси европейска добавена стойност.

Министър Павлова подчерта, че предизвикателството не се състои в това да се докаже европейската добавена стойност на кохезионната политика, тъй като е ясно, че тя допринася за подобряване на условията за живот, намаляване на бедността, разликите между регионите и социално включване. Резултатите са по-важни, каза тя и допълни, че въздействието на инвестициите и представянето им са ключови, за да бъдат убедени европейските граждани в добавената им стойност.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството подкрепи мнението, че предварителните условия са важен инструмент и стимул за изпълнението на реформите. Тя апелира към въпроса за гъвкавостта да се обърне особено внимание. Необходимо е да се видят резултатите към 2020, за да преценим какво работи и какво не. Новите предизвикателства съществуват, но не следва да се забравят старите, които все още не сме преодолели, категорична беше Павлова.

Най-важно според регионалния министър е, че Европа се променя и трябва да се реагира бързо, но това не трябва да е за сметка на стратегическите приоритети в средата на програмния период и на инвестиции, които са вече в процес на изпълнение. Необходимо е да запазим политическия импулс за инвестициите, които сме стартирали, подчерта тя.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...