Menu
Max_Weber

Лиляна Павлова: Да обединим усилията си и солидарно да преодолеем предизвикателствате пред ЕС

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова участва в ежегодната Глобална среща на жените-лидери, която се провежда в германската столица Берлин. Двудневният форум събра жени-лидери от страни от Европа, Северна Америка, Африка и Азия, изявили своите управленски качества както в сферата на политиката и бизнеса, така и изтъкнати имена в областта на медиите и гражданското общество.

С доклади се включиха Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по бюджета и човешките ресурси и баронеса Катрин Аштън, бивш първи заместник-председател на ЕК и Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Министър Лиляна Павлова участва в дискусионния панел „Бъдещето на ЕС – роля и перспективи на източно-европейските държави-членки на ЕС”. В изказването си тя акцентира върху динамично променящата се Европа и необходимостта за обединяване на усилията на всички държави, както и по отношение на солидарно преодоляване на предизвикателствата пред Общността и континента като цяло. В тази връзка, от съществено значение за постигане на устойчиво развитие на ЕС е стабилността на Югоизточна Европа. Министър Павлова открои значението на приложимите за държавите-членки структурните фондове и предприсъединителните финансови инструменти за страните-кандидатки и потенциални кандидатки от Западните Балкани, насочени към насърчаване на социално-икономическото развитие, на демократичните ценности, на свързаността между страните в региона и на чисто междучовешките връзки като цяло. Подчертана беше необходимостта за изработването на солидарен механизъм чрез преразглеждане на многогодишната финансова рамка на ЕС, с оглед продължаване на подкрепата на най-изостаналите региони в Европа и преодоляване на бежанския проблем.

В контекста на актуалните предизвикателства, произтичащи от засиления миграционен натиск към Европейския съюз, министър Павлова изтъкна усилията на България за защита на външните граници на Съюза и противодействие на нелегалната миграция - ангажименти на страните от Шенгенското пространство, които България изпълнява, въпреки че все още не е част от него. Тя подчерта важността на солидарността между държавите-членки на ЕС за справяне с това предизвикателство, както и необходимостта да се прави разграничение между бежанци и икономически мигранти. Същевременно министърът отбеляза, че не бива да се допуска отстъпление както от изконните ценности и достижения на ЕС, така и от целите на засилената интеграция и кохезия в рамките на ЕС.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...