Menu
Max_Weber

Сметната палата да се състои от 9 членове, а председателят й да има не по-малко от 15 години професионален опит в тази област предлага Комисията по бюджет и финанси

Председателят на Сметната палата да има не по-малко от 15 години професионален опит в съответната област, а членовете на палатата поне 10 години, решиха на 20 март 2014 г. народните представители от Комисията по бюджет и финанси. На заседанието народните представители от комисията обсъдиха и предлагат на Народното събрание да разгледа на второ четене на законопроекта за Сметната палата.

Комисията по бюджет и финанси ще предложи на Народното събрание Сметната палата да се състои от 9 души, избирани и освобождавани от парламента за срок от 7 години. Председателят и членовете на независимия одитен орган ще трябва да имат висше икономическо или юридическо образование, като председателят няма да може да бъде преизбиран.


Не беше подкрепено предложението на народните представители от Коалиция за България Георги Кадиев и Борис Цветков Сметната палата да има петима членове и да избира от своя състав председател и четирима заместник-председатели. Отхвърлено беше и предложението на депутати от ПГ на ПП ГЕРБ одитният орган да запази сегашната си структура – председател и двама членове.


Председателят на Комисията по бюджет и финанси и вносител на законопроекта Йордан Цонев отбеляза, че моделът, предложен от Георги Кадиев и Борис Цветков, е продължение на сегашния модел за управление на Сметната палата. Единствената причина да предложа 5 членове е всеки от членовете на палатата да отговаря за някой от четирите 4 вида одити, обоснова предложението си Георги Кадиев. По думите му начинът на взимане на решения е един и същ, независимо дали Сметната палата ще има 5 или 9 членове.


Във връзка с изискванията за професионална квалификация и опит Йордан Цонев подчерта, че е почти задължително членовете на Сметната палата да имат познания в областта на правото и добави, че затова е предложено те да бъдат с юридическо или икономическо образование. Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Менда Стоянова посочи, че независимо дали образованието на членовете на палатата е икономическо или юридическо, е важно те да имат 10 години опит в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството. Според нея Сметната палата не трябва да бъде с 9 членове и, залагайки този брой, вносителите предпоставят трудности в работата палатата.


Народният представител от Коалиция за България Румен Гечев посочи, че в българския закон са заложени изисквания към членовете на Сметната палата, които надвишават тези в повечето европейски държави. Никъде няма изисквания за вида на висшето образование, а ние освен това поставяме и изискване за 15 години професионален опит, заяви той. Румен Гечев поиска изискването за професионален опит на председателя на Сметната палата да бъде намалено на 12 години.


Дискусия предизвика предложението за председател и членове на Сметната палата да не могат да бъдат избирани лица, които през последните три години са били членове на правителството, народни представители, ръководители на централен или местен орган. Румен Гечев предложи да отпадне ограничението депутати, министри и представители на местната власт да стават членове на Сметната палата и подчерта, че само в три от 28 страни от Европейския съюз има някакъв вид подобно ограничение.


Менда Стоянова подкрепи отпадането на забраната за избиране на народни представители за членове на Сметната палата, но не и за министрите и ръководителите на местни и централни органи. Те бих могли да попаднат в ситуация на конфликт на интереси и да проверяват период, когато са били министри или заместник-министри, обоснова предложението си тя. Отпадането на този текст подкрепи и народният представител Георги Кадиев.


Източник: Пресцентър Народно събрание

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...