Menu
Max_Weber

Това са темите, които Европейския парламент ще обсъжда през 2017 г.

Нови правила за предоставянето на убежище в рамките на ЕС и мерки за борба с тероризма и данъчните измами ще бъдат сред приоритетите в програмата на Европейския парламент в началото на 2017 г. Освен това депутатите ще гласуват законодателни предложения за утвърждаване на правата на потребителите онлайн, както и за ограничаване на вредните емисии и стимулирането на екологично чистите източници на енергия. Прочетете какво предстои по тези и други въпроси в ЕП през идните месеци.

Предоставяне на убежище

През 2017 г. се очакват промени в регламента от Дъблин, уреждащ правилата за получаване на убежище в страните от ЕС. Европейската комисия предлага задействането на механизъм за преразпределение на търсещите убежище да става автоматично, ако броят им достигне определен праг. В същото време ако броят на търсещите убежище е под съответния праг, се предлага да остане сегашното правило, че техните молби се разглеждат от страната, където те са влезли в ЕС.

Енергетика и климат

Реформата на европейската схема за търговия с емисии е вероятно най-голямото законодателно предложение относно климата, което Европейският парламент ще трябва да разгледа през този мандат. Това е и първа конкретна стъпка по изпълнение на ангажиментите на ЕС съгласно Споразумението за климата от Париж. Целта е да бъдат намалени емисиите, да се насърчат компаниите да преминат към по-чисти начини на производство и да се предотврати бягството им към страни с по-малко амбициозни цели в тази област.

През ноември 2016 г. Комисията предложи пакет от мерки за чиста енергия, който поставя целта до 2030 г. емисиите на парникови газове в ЕС да намалеят с 40% спрямо нивата от 1990 г. Предложенията на Комисията покриват въпроси като енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, структурата на пазара на електричество и сигурността на доставките.

Тероризъм

В края на ноември 2016 г. Парламентът и страните-членки постигнаха предварително съгласие по текста на директива за борба с тероризма, която ще доведе до криминализиране на ред деяния, подготвящи терористични актове - например, обучение, финансиране и възхвала на тероризма. Очаква се Парламентът да гласува окончателно по директивата в началото на 2017 г.

Единен цифров пазар

Депутатите ще разгледат предложение срещу геоблокирането, което следва да гарантира, че потребители, купили продукти или услуги онлайн в друга страна от ЕС, имат същите права като местните потребители (т.е. те плащат същите цени, имат възможност да направят покупка и да извършат плащане).

Друга важна област е уреждането на авторските права върху онлайн съдържание. Това би позволило разпространението на онлайн съдържание в други страни от ЕС, като така пътуващите ще могат да гледат любимите си предавания и в чужбина. Също така YouTube, Google, Facebook и други компании, показващи чужди клипове на своите страници, биха били принудени да следят дали материалите, които предлагат, са защитени или не.

Избягване на данъци

Анкетната комисия на ЕП за разкритията, че компании и частни лица са прикривали доходите и богатството си в офшорни центрове, за да не плащат данъци, ще излезе с доклад до юни 2017 г. Комисията бе създадена, за да изясни до каква степен Европейската комисия и страните-членки са сторили необходимото за прилагането на законодателството на ЕС срещу прането на пари и избягването на данъци.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...