Menu
Max_Weber

Николай Нанков: Работи се по създаването на фонд за ВиК проекти в малките населени места

Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по създаването на фонд за генериране на качествени ВиК проекти и реализиране на инвестиции в общини, които не могат да се възползват от европейско финансиране, и в областите, в които заради липса на консолидация европейският ресурс няма да бъде наличен. Той ще бъде разработен от междуведомствена група с участието на Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите.

Това обяви министър Николай Нанков при откриването на Шестата водна конференция: ВиК решения за индустрията – нови бизнес модели и технологии. Целта ни е да създадем устойчив в дългосрочен план и ефективен от финансова гледна точка ВиК отрасъл, подчерта той. Министърът уточни, че на територията на страната остават бели петна – общини и населени места, които нямат възможност да кандидатстват за европейско финансиране на качествени проекти във ВиК отрасъла. И именно за тях се предвижда да бъде създаден фондът.

Министърът напомни, че отрасъл ВиК е един от най-недофинансираните, а според приетата Стратегия за неговото развитие и управление, за да бъде той устойчив, екологичен и ефективен при предоставяне на услуги на социално поносима цена са необходими 11 млрд. лв. Със средства на ВиК операторите, от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, Програма за развитие на селските райони, ПУДООС, държавни и общински средства, можем да разполагаме с не поведе от 45-50 % от общия размер на необходимите средства в очертания от стратегията 10-годишен период, посочи той.

В средносрочен и дългосрочен период целта ни е да се създаде механизъм, който да гарантира, че направените инвестиции в отрасъла ще се възстановят през амортизационните отчисления от ВиК операторите, като това няма да доведе до нарушаване на прага на социална поносимост на цената, който в момента е 2,5%, коментира Николай Нанков.

Необходим ни е устойчив механизъм, за да имаме жизнен ВиК отрасъл, за да може ВиК операторите да инвестират средства в подобряване и рехабилитация на инфраструктурата, тъй като европейското финансиране в бъдещите периоди ще намалява, каза още министърът.

Променихме подхода и през настоящия програмен период бенефициенти на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ са ВиК дружествата. Инвестициите в отрасъла в дългосрочен аспект ще се извършват на база приети регионални прединвестиционни проучвания. За да се случи това, МРРБ изпълнява проект с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ за изготвяне на тези проучвания в 14 консолидирани територии, припомни регионалният министър. Краят на 2017 година е срокът за разработване на формуляри за кандидатстване за финансиране от програмата, така че през 2018 – 2019 г. да може да започне изпълнението на инфраструктурните проекти в отрасъла, информира той.

Пилотно регионално прединвестиционно проучване беше направено в област Смолян през предходния програмен период. ВиК операторът вече кандидатства за финансиране и се надявам реалното изпълнение на дейностите на нейна територия да стартират още през тази година, съобщи министър Нанков.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...