Menu
Max_Weber

Световната банка ще консултира МРР при изготвянето на стратегия за развитие на ВиК-сектора

Правителството одобри проекта на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка).

Световна банка ще окаже техническа помощ на МРР за изготвяне на промени в регулаторната рамка в отрасъл водоснабдяване и канализация (ВиК) и за укрепване на капацитета на ДКЕВР с цел осигуряване на достъпни и качествени услуги за потребителите, постигане на ефективност на направените инвестиции за предоставяне на услугите и защита на интересите на потребителите, включително ценовата поносимост на ВиК услугите.


Финансовата институция ще подпомогне с експертизата си МРР при изготвяне на методология за определяне на агломерациите на принципа на достатъчното съсредоточаване на населението и/или стопански дейности. Ще бъде оказано съдействие и за разработване на законодателни изменения, които да доведат до предоставяне на широк диапазон от индивидуални и други подходящи системи за пречистване на отпадъчни води. Системите гарантират необходимото равнище на опазване на околната среда и изпълнение на ангажиментите на страната ни за достигане на европейските стандарти за качество и опазване на водите, като се избягват прекомерни разходи.


Консултантските услуги ще се финансират по ОП „Околна среда 2007-2013”.


Източник: Пресцентър Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...