Menu
Max_Weber

България ще си сътрудничи с Китай в областта на превенцията и борба с престъпността

Правителството одобри проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на България и правителството на Китайската народна република за превенция и борба с престъпността, като основа за водене на преговори.

Поради необходимост от актуализиране на правната рамка на сътрудничеството с Китай в областта на борбата с престъпността, Министерството на вътрешните работи разработи проект на споразумение, който е съобразен е всички аспекти, които произтичат за България от членството в ЕС и другите - международни ангажименти на страната ни. Компетентни органи за изпълнение на споразумението от българска страна са МВР и ДАНС.


В проекта на споразумение е предвидено страните да си сътрудничат чрез обмен на информация, свързана с борбата срещу транснационалната организирана престъпност; обмен на оперативна информация от взаимен интерес; обмен на законодателни актове, както и информация за техниките и техническите средства, използвани при операции на правоохранителните органи.


Във връзка с предвидената възможност за обмен на информация между страните, в проекта са включени разпоредби, регламентиращи защитата па личните данни. За обмена на класифицирана информация е необходимо сключването на отделно споразумение за защита на класифицираната информация между двете държави.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...