Menu
Max_Weber

Изграждат Регионална система за управление на отпадъци в Хасково

Министър Искра Михайлова и кметовете на общините Хасково, Димитровград и Минерални бани направиха първа копка за стартиране строителството на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Хасково.

Проектът е на обща стойност 29,3 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Бенефициент е община Хасково с партньори общините Димитровград и Минерални бани.
 
“С усилията на общината и екипа на Управляващия орган на ОПОС трябва да изградим едно модерно съоръжение”, каза министър Михайлова пред гостите на събитието. Към изпълнителите на проекта, министърът отправи пожелание за успешна и спорна работа, за да има регион Хасково съвременна система за управление на отпадъците. На жителите на района министър Михайлова пожела търпение до завършването на обекта, който ще бъде реализиран в рамките на година и половина.
 
“Ние изпълняваме и реализираме тези проекти, не само защото имаме ангажименти към Европейския съюз, а и защото това е част от повишаване на стандарта на живот в България, подобряване качеството на живот на българските граждани, в това число и на жителите на Хасково, Димитровград и Минерални бани”,  каза в заключение министър Михайлова. 
 
Кметът на община Хасково Георги Иванов подчерта, че това което започва е резултат от дългогодишните усилия на общината и на упоритостта на екипа, работещ по проекта, довела до успешен край започнатото. „ Имаме екип, достоен за уважение и той носи огромна отговорност за приключването на проекта в срок. Ще търсим помощта на Управляващия орган за съвместна дейност и постигане на добри резултати, каквато е и политиката на Министерството на околната среда и водите”, допълни кметът.
 
По проект е предвидено изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF-гориво от отпадъци с капацитет 42 тона годишно, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и на Пречиствателна станция за отпадъчни води. Очакваното количество на третираните оптпадъци е 44 341 тона годишно. Реализацията на проектното предложение ще позволи закриването и рекултивацията на старите сметища, което ще допринесе за подобряване качеството на околната среда и жизнения стандарт  на населението в региона.

Източник: Пресслужба Министерство на околната среда и водите

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...