Menu
Max_Weber

Министър Хасан Адемов представи в Русе Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи днес в Русе Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ).

На информационната среща с участието на народни представители, областните управители на областите Русе и Силистра, заместник-областните управители на Разград и Търговище, работодатели, социални партньори и кметове на общини от четирите области, присъстваха и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов.

„НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г.”, съобщи министър Адемов. Той допълни, че за реализация на инициативата Европейската комисия отделя 6 млрд. евро в следващите две години. България ще усвои близо 240 млн. лева. НПИЕГМ предвижда всеки млад човек на възраст под 25 години да получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование.

„В четирите области от Североизточна България – Русе, Разград, Силистра и Търговище – живеят близо 104 200 млади хора на възраст между 15 и 29 години, от тях 6000 са безработни”, съобщи министър Адемов. По неговите думи безработицата сред младежите с висше образование е по-ниска и най-висока при младежите без специалност и професия. В изказването си министърът акцентира върху сътрудничеството на МТСП със социалните партньори и местната власт в реализацията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при младежите.

Министър Адемов обяви, че вече е започнало изпълнението на три големи проекта, при които безработни младежи ще се включват в професионално ориентиране, обучение по ключова компетентност и обучение за придобиване на професионална квалификация. На 30% от лицата, успешно завършили обучение за професионална квалификация по проектите, ще бъде осигурена заетост, по професиите, по които са завършили обучение. Не малка част от младежите ще намерят устойчива заетост в реалния сектор.

През първото тримесечие на 2014г. безработните младежи до 24г. са 35 069 средномесечно. Те намаляват с 3864 лица. Младежите съставляват 8.8% от общия брой на безработните, като делът им също отчита спад - с 1.2 процентни пункта. Безработните младежи до 29г. са 75313 средномесечно. Спрямо същия период на 2013г. броят им намалява с 6120 лица. Делът им в общия брой на безработните отчита спад с 2 процентни пункта - от 20.8% през първото тримесечие на 2013г. до 18.8% през първото тримесечие на 2014г.

„Първите резултати по изпълнението на НПИЕГМ отчитат, че над 6000 хиляди младежи са включени в заетост на първичния пазар на труда, на субсидирани работни места, по схеми на ОП РЧР или са курсисти в мотивационни обучения и такива за придобиване на квалификация и ключови компетенции”, съобщи министър Адемов.

Заместник-министър Янкова обяви, че над 10 хиляди младежи са започнали работа в реалната икономика от началото на тази година. Тя припомни, че по програмите за стажуване държавата покрива разноските на работодателите за заплата и дължимите осигуровки.

Изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов съобщи, че до края на месец април на всеки регистриран в бюрата по труда безработен младеж ще се изготви индивидуален план за действие, в който ще се определи и неговия профил.

По данни на АЗ в четирите области има много работодатели в мебелното производството, производството на алкохолни и безалкохолни напитки, успешно се развиват шивашките услуги, селското стопанство, химическата промишленост, търговията и ремонта на автомобили, туризма, които могат да предоставят възможности за стажуване, чиракуване, обучение и производствена практика на младите хора.

Източник: Пресцентър Министерство на труда и социалната политика

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...