Menu
Max_Weber

Одобрен е доклад за резултатите от среща на европейските министри, отговорни за кохезионната политика

Правителството одобри доклад на вицепремиера Зинаида Златанова за резултатите от проведената на 26 ноември 2013 г. във Вилнюс неформална среща на министрите от Европейския съюз, отговорни за кохезионната политика.

Основна задача на срещата беше да се проучи дали и как новостите в регулаторната рамка за следващия програмен период са въведени в практиката чрез процеса на програмиране и в тази връзка да се идентифицират възможни предизвикателства и ограничения.
В позицията си България заяви готовност да предприеме всички необходими мерки, които ще засилят ефектите от европейските инвестиции. Едновременно с това отбелязваме необходимостта от сътрудничество с нашите европейски партньори в контекста на изпълнение на предварителните условия и засилване на координацията при управление на европейските структурни и инвестиционни фондове. България потвърди своя ангажимент за подпомагане на балансираното развитие на регионите и подкрепата си за местните общности.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...