Menu
Max_Weber

Зинаида Златанова: България се ангажира с реформа, гарантираща справедлив процес за деца

„Ние се ангажираме с провеждането на реформа, насочена към осигуряването на адекватна правна и регулаторна рамка, съответстваща на международните и европейски стандарти, която да гарантира пълно зачитане на правата на детето и справедлив процес”, това заяви заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова при откриването на конференция „Детското правосъдие – предизвикателство или възможност“.

Форумът, който се провежда в хотел „Шератон”, се организира в изпълнение на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”, в рамките на Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът се изпълнява от Министерство на правосъдието, като крайният му срок е юни 2016 г., а бюджетът – 1 628 340 лв.

По време на конференцията бе подписано и Споразумение за партньорство между Министерството на правосъдието на Република България и Международния институт за правата на детето в град Сион, Конфедерация Швейцария. „Подписването на споразумението отразява изцяло политиката на Министерство на правосъдието към създаването на по-благоприятни условия за детско правосъдие, в съответствие и в изпълнение на стратегическите документи в тази област - Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, одобрена от Министерския съвет през 2011 г., и Пътната карта за нейното изпълнение”, каза министър Златанова по време на церемонията. Тя посочи, че предвид международната експертиза и дългогодишен опит на Института в областта на правосъдието за деца, това партньорство е от приоритетно значение за успешната реализация на посочените цели. „Неоценимата помощ на експертите от Института е свързана с поставянето на реална оценка на съответствието на законодателството и практиките в България с международните и европейски стандарти и ще доведе до повишаване капацитета на магистратите, работещи с деца в конфликт със закона”, заяви правосъдният министър.

Според министър Златанова за Министерство на правосъдието е от особено значение прилагането на всеобхватна политика за правосъдие за детето, която поставя акцент на превенцията, въвеждането на алтернативни мерки, без участие на системата на наказателното правосъдие, когато това е възможно, индивидуален подход и осигуряването на пълна подкрепа на децата в риск и децата, жертви на насилие и свидетели на престъпления. Тя подчерта, че конкретните стъпки, които вече са предприети в тази посока, са насочени към промяна в регулаторната рамка на съдебната система за осигуряване на приятелско за децата правосъдие и създаването на специализирани съдебни състави.

Сред темите на днешната конференция са преглед на българската система за детско правосъдие и международните стандарти в тази област, правата на децата в системата на детското правосъдие, както и предизвикателствата пред българската съдебна система със създаването на специализирани детски състави. Във форумът участват посланикът на Конфедерация Швейцария Н. Пр. г-жа Регина Ешер, членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от цялата страна, представители на Държавната агенция за закрила на детето, експерти от УНИЦЕФ и др.

Проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” следва препоръките, формулирани от Комитета на ООН за правата на детето към България, а именно да създаде подходяща система за младежко правосъдие, включително съдилища за малолетни и непълнолетни със специализирани съдии за деца в цялата страна, както и да обучи съдии и служители на правоохранителните органи, които влизат в контакт с деца от момента на ареста до изпълнението на административни или съдебни решения срещу тях.

Основните цели на проекта са укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца /младежко правосъдие/ чрез осигуряване на съдебни процедури, които защитават интересите на детето. Цели се още всички деца, които влизат в контакт със съдебната система в България като нарушители, жертви или свидетели на престъпления, да се третират в съответствие с европейските и международни стандарти.

Източник: Пресцентър Министерство на правосъдието

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...