Menu
Max_Weber

4 млрд. и 183 млн. лева са изплатени по европейските фондове за последните десет месеца

На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г. Това показва справка, изготвена от Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ на база на данни, подадени от съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства.

За ускорените темпове на усвояване на европейски средства говорят фактите, че страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 април 2014 г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца. 

Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия. Само за последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички европейски фондове. На 31 март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34,5%, а към 31 март 2014 г. техният размер възлиза на 53,6%. (Сертифицираните разходи в размер на 34,5% са за период от 75 месеца, считано от 1 януари 2007 до 31 март 2013 г.) 

За управлението на средствата от ЕС говорят и фактите, че за последната година Оперативна програма „Околна среда“ бележи почти троен ръст на сертифицираните разходи. Двоен е ръстът и при оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Техническа помощ“.

Справката на Дирекция ИСУСЕС показва, че до края на 2014 година следва да бъдат сертифицирани още 1 674 609 289 евро, които на практика ще подпомогнат работата на бизнеса, местната власт и ще дадат пряко отражение върху живота на гражданите. 

Източник: Пресслужба Министерски съвет

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...