Menu
Max_Weber

Край на банковата тайна за граждани на ЕС в Швейцария

  • Публикувана в Свят

Европейският парламент прие позиция относно споразумение с Швейцария, което би затруднило гражданите на ЕС при укриване на приходи от данъчните власти в банкови сметки в страната. Според договора от 2018 г. ЕС и Швейцария автоматично ще обменят информация относно банковите сметки на своите жители.

„Ние няма да допуснем лица и компании да укриват свои активи с цел да избегнат плащането на данъци. Когато хората извършват данъчни престъпления, те взимат от парите, които биха могли да отидат за училища и здравеопазване. Краят на банковата тайна е много важна стъпка в тази борба срещу данъчните измами и за справедливо данъчно облагане“, каза докладчикът Йепе Кофод.

През май 2015 г. ЕС и Швейцария подписаха споразумение за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Информацията, която ще се обменя, включва не само доходи като лихви и дивиденти, а също така и балансите по сметки и приходите от продажба на финансови активи.

Споразумението гарантира, че Швейцария ще започне да прилага по-стриктни мерки, еквивалентни на тези, които са в сила в ЕС от март 2014 г. Споразумението също така отговаря на глобалния стандарт за автоматичния обмен на информация за финансови сметки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Други разпоредби целят да намалят опасността за данъкоплатците да бъдат докладвани на данъчните власти за прехвърляне на активи или инвестиране в продукти, които попадат извън обхвата на споразумението.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...