Menu
Max_Weber

Качество на въздуха: ЕП приема нови национални тавани за замърсители

  • Публикувана в Свят

Плановете на Европейската комисия за въвеждане на национални тавани за шест основни замърсители, сред които серен диоксид, прахови частици и азотни оксиди, бяха одобрени от ЕП. Замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС годишно, а ограничаването му ще спести около 40 млрд. евро за разходи по замърсяването до 2030 г.

„Замърсяването на въздуха има огромна човешка и икономическа цена. То вреди също така и на околната среда чрез еутрификацията и утаяването на киселини. За него няма граници на страни членки“, каза докладчикът Джули Гърлинг. Нейният доклад беше одобрен с вдигане на ръце.

„Това законодателство ще помогне на всички нива на управление в страните членки, включително на регионалните и местните власти, които се включиха така енергично в процеса. Призивът за действие идва отдолу“, добави тя.

„Моят доклад призовава Комисията да гарантира възможно най-скоро и процедура за измерване на емисиите при действително шофиране. Ние всички сме съгласни, че проблемът с емисиите на азотни оксиди трябва да бъде решен спешно. След последните разкрития в автомобилната индустрия обществеността настоява за действия в тази сфера”, заключи тя.

По-амбициозни тавани

Евродепутатите наложиха ограничения на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, метан, и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра), които да бъдат постигнати между 2020 и 2030 г., както беше предложено и от Комисията.

Те искат също така бъдещата директива за националните тавани за емисии да допринесе за намаляването на живачните емисии, но преди определянето на национални ангажименти за намаляване на емисиите трябва да се извърши оценка на въздействието.

Вредни емисии от автомобилите

Комисията и страните членки трябва възможно най-скоро да се споразумеят за предложението за нов регламент за тестове при мисиите в реални условия на движение, което в момента се обмисля, за да гарантират, че всички европейски политики за замърсяване на въздуха отговарят на нуждите.

Намаляване на емисиите от международното корабоплаване

Евродепутатите също така гласуваха против предложението на Комисията за повече гъвкавост, която да позволи на страните членки да компенсират намаленията на емисиите на азотни оксиди, серни диоксиди и прахови частици от международното корабоплаване.

Вместо това, Комисията трябва да обмисли мерки за намаляване на емисиите от международното корабоплаване, особено в териториалното море и изключителните икономически зони на страните членки. Според евродепутатите след тази оценка Комисията следва да излезе със законодателно предложение, ако се окаже, че това е необходимо.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...