Menu
Max_Weber

Ето приоритетите на ЕК за 2016 г.

  • Публикувана в Свят

Работната програма на Европейската комисия за 2016 година ще доведе до съществени законодателни предложения за последващи действия във връзка със стратегически програми, приети през 2015 г.

През изминалата година бяха предложени визии за инвестициите, цифровия единен пазар, енергийния съюз, европейската програма за сигурност, европейската програма за миграцията, съюза на капиталовите пазари, плана за действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане, новата търговска стратегия и нашите най-нови предложения за задълбочаване и укрепване на икономическия и паричен съюз.

В настоящата работна програма се посочват ключовите инициативи, които ще предприемем през следващите дванадесет месеца в изпълнение на тези ангажименти.

Новите инициативи, по които Комисията ще работи през 2016 г., включват:

    * Инициативи за по-добро управление на миграцията, както и предложения за управление на границите;
    * Изграждане на цифровия единен пазар, последващи действия във връзка със стратегията за единния пазар, космическа стратегия за Европа, както и европейски план за действие в областта на отбраната;
    * Кръгова икономика, следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще, както и законодателство за прилагане на енергийния съюз;
    * Програма за Европа за развитие на нови умения, ново начало за работещи родители, както и стълб на социалните права в рамките на задълбочаването на икономическия и паричен съюз;
    * Пакет за корпоративно данъчно облагане и план за действие относно ДДС.

С други ключови инициативи за 2016 г. ще се изпълнява Европейската програма за сигурност, ще се извършват последващи действия по търговските и инвестиционни стратегии и доклада на петимата председатели относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз, както и ще се осигури приносът на Комисията към глобалната стратегия в областта на външната политика и политиката на сигурност. Също така Комисията ще представи средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка и стратегия за по-добро съсредоточаване върху резултатите при изготвянето на бюджета.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Най-четени

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

КИА се преобразува във Висше училище по сигурност и икономика

Колежът по икономика и администрация се преобразува в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ). Това стана с решение на 43-ото Народното събрание от 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на парламента. ВУСИ ще...